Dokumenty prawne

Kontakty z Akcjonariuszami

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Toyota Bank Polska S.A.
do złożenia dokumentów akcji z dnia 21.08.2020 r.

Treść wezwania jest dostępna tutaj.

 

Drugie wezwanie akcjonariuszy Toyota Bank Polska S.A.
do złożenia dokumentów akcji z dnia 11.09.2020 r.

Treść wezwania jest dostępna tutaj.

 

Trzecie wezwanie akcjonariuszy Toyota Bank Polska S.A.
do złożenia dokumentów akcji z dnia 04.11.2020 r.

Treść wezwania jest dostępna tutaj.

 

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Toyota Bank Polska S.A.
do złożenia dokumentów akcji z dnia 20.11.2020 r.

Treść wezwania jest dostępna tutaj.

 

Piąte wezwanie akcjonariuszy Toyota Bank Polska S.A.
do złożenia dokumentów akcji z dnia 11.12.2020 r.

Treść wezwania jest dostępna tutaj.