Kontakty z Akcjonariuszami

Kontakty z Akcjonariuszami

     

    Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Toyota Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji z dnia 21.08.2020 r.
    Treść wezwania jest dostępna tutaj.

    Drugie wezwanie akcjonariuszy Toyota Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji z dnia 11.09.2020 r.
    Treść wezwania jest dostępna tutaj.