Sprawdź co się zmieniło!

Sprawdź co się zmieniło!

Od 19 sierpnia zmiany
w dostępie do Bankowości Elektronicznej

 • NOWY SPOSÓB LOGOWANIA (bez tokena i telekodu)
 • NOWY SPOSÓB AUTORYZACJI PRZELEWÓW (bez tokena)
 • NOWY WYGLĄD BANKOWOŚCI
Częste pytania Obejrzyj lub przeczytaj instrukcję aktywacji

LOGOWANIE TOKENEM
DO 13.09

Aplikację Mobilna Autoryzacja
można pobrać z Google Play lub App Store.

Logowanie tokenem dostępne do 13 września 2019 r.

Co zmieniliśmy od 19 sierpnia?

Zmieniliśmy to, w jaki sposób korzystasz z bankowości elektronicznej.
Jest to efektem dyrektywy PSD2 (więcej o dyrektywie tutaj).

Wszystkie zmiany łączy bezpieczeństwo – Twoich pieniędzy i transakcji.
Dlatego zmieni się:

1. Sposób logowania do bankowości elektronicznej
2. Sposób autoryzacji przelewów
3. Wygląd bankowości elektronicznej

Logowanie dla klientów z TELEKODEM

UWAGA! Od 19 sierpnia użycie telekodu do zalogowania nie jest możliwe.

Aktywuj Mobilną Autoryzację już teraz!LOGOWANIE PO ZMIANACH - rozwiń i dowiedz się więcej


3 etapy procesu:


1. Wprowadzenie identyfikatora - jak dotychczas
2. Wprowadzenie własnego hasła - zamiast telekodu. Hasło ustalisz przy pierwszym logowaniu
3. Zatwierdzenie logowania w aplikacji Mobilna Autoryzacja - nowy etapLogowanie dla klientów z TOKENEM

UWAGA: do 13 września zalogujesz się jak dotychczas - tokenem.
Pamiętaj! Od 14 września użycie tokena nie będzie już możliwe.

Aktywuj Mobilną Autoryzację już teraz!LOGOWANIE PO ZMIANACH - rozwiń i dowiedz się więcej


3 etapy procesu:

1. Wprowadzenie identyfikatora - jak dotychczas
2. Wprowadzenie własnego hasła - nie używasz już własnego kodu i cyfr z tokena. Swoje hasło ustalasz przy pierwszym logowaniu bez użycia tokena
3. Zatwierdzenie logowania w aplikacji Mobilna Autoryzacja - nowy etapObejrzyj instrukcję aktywacji Mobilnej Autoryzacji:

Przeczytaj instrukcję aktywacji Mobilnej Autoryzacji:

 1. Pobierz aplikację Mobilna Autoryzacja Toyota Bank z App Store lub Google Play.

 2. Przygotuj swój PESEL lub REGON (w przypadku firmy)

 3. Zadzwoń na Infolinię i wybierz w menu opcję (1) Usługi Bankowe i (2) Aktywuj dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej.

 4. Zidentyfikuj się zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami i zamów jednorazowe hasło SMS do aktywacji Mobilnej Autoryzacji

 5. Zaloguj się do Bankowości Elektronicznej identyfikatorem i otrzymanym hasłem SMS.

 6. W Bankowości Elektronicznej nadaj nazwę urządzeniu, na którym zainstalowałeś aplikację mobilną.

 7. Następnie System Bankowości Elektronicznej wyświetli kod. Przejdź do aplikacji mobilnej i wprowadź go.

 8. Otrzymasz kolejny SMS z jednorazowym kodem. Aplikacja mobilna poprosi o jego wprowadzenie.

 9. Teraz nadaj PIN do aplikacji mobilnej, zgodnie z wyświetlanymi zasadami bezpieczeństwa.

 10. Właśnie aktywowałeś aplikację mobilną. Prawidłowe zakończenie tego procesu zostanie potwierdzone przez komunikaty aplikacji i Bankowości Elektronicznej.

 11. Zaloguj się ponownie do Bankowości Elektronicznej, używając otrzymane wcześniej hasło SMS z kroku 4.

 12. Następnie ustal własne hasło do logowania do Bankowości Elektronicznej. Pamiętaj, że hasło musi spełniać określone przez System wymagania. Zatwierdź logowanie w Mobilnej Autoryzacji.

Autoryzacja transakcji bez TOKENA

UWAGA: do 13 września możesz autoryzować transakcje jak dotychczas - tokenem.
Pamiętaj! Od 14 września użycie tokena nie będzie już możliwe.

Aktywuj Mobilną Autoryzację już teraz!


AUTORYZACJA TRANSAKCJI PO ZMIANACH
Przelewy będziesz zatwierdzać również poprzez Mobilną Autoryzację.
Wystarczy, że po wprowadzeniu transakcji w bankowości elektronicznej, zatwierdzisz jej wykonanie w aplikacji Mobilna Autoryzacja.
Nie będziesz potrzebował już tokena. Wystarczy kliknięcie w aplikacji mobilnej.Nowy wygląd bankowości elektronicznej

Wraz ze zmianami sposobu logowania i autoryzacji transakcji, zmieni się także wygląd bankowości elektronicznej. Sprawdź co się zmieni

MENU KAFELKOWE
Ułatwi nawigację po systemie i sprawi, że po zalogowaniu zobaczysz najważniejsze informacje.

PROSTE MENU BOCZNE
Łatwy dostęp do wszystkich możliwości systemu, uporządkowany w jednym miejscu.

RWD – Responsive Web Design
Teraz z łatwością skorzystasz z bankowości elektronicznej również na tablecie czy smartfonie. Okno dopasowuje się do urządzenia, z którego korzystasz.

ODŚWIEŻONY WYGLĄD
Jasna kolorystyka i prosty układ graficzny pozwolą w łatwy sposób poruszać się po systemie.

Jeśli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami:

 1. NAPISZ NA CZACIE
 2. WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY
 3. ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

Zobacz więcej:

Szczegółowe informacje o Dyrektywie PSD2 - kliknij tutaj

Częste pytania - nowy sposób logowania

Na jakie urządzenia mobilne jest dostępna aplikacja Mobilna Autoryzacja?

Mobilna Autoryzacja Toyota Bank będzie dostępna na system iOS w wersji 9 lub nowszej i Android w wersji 6 lub nowszej. Urządzenie na którym będzie zainstalowana aplikacja powinno mieć oczywiście dostęp do internetu, min. 1 GB pamięci RAM oraz dwurdzeniowy procesor 1,5 GHz. Obecnie nie planujemy udostępniać aplikacji na inne systemy operacyjne.

Czy system autoryzacji dotyczy wszystkich transakcji?

Aplikacja posłuży do autoryzacji

 • logowania się do nowego serwisu Bankowości Elektronicznej
 • potwierdzania zlecanych w nim operacji, np. przelewów zewnętrznych, dodawania odbiorców.

Wdrożenie aplikacji spełnia wymogi dyrektywy PSD2 w zakresie tzw. SCA (Strong Customer Authorization) i Dynamic Linking, co umożliwieniu klientom identyfikację autoryzowanej operacji.

Czy do aplikacji można logować się za pomocą TouchID i FaceID?

Nie, aplikacja nie obsługuje funkcjonalności TouchID lub FaceID. W procesie aktywacji aplikacji ustanawia się numer PIN, który służy do odblokowywania aplikacji oraz zatwierdzania logowania i operacji realizowanych w Bankowości Elektronicznej. Pamiętaj, że aplikacja mobilna zastępuje dotychczas oferowany token i nie jest aplikacją bankowości mobilnej. W aplikacji zatwierdzasz wszystkie operacje (np. logowanie, przelewy wychodzące) zawierane w Bankowości Elektronicznej.

Co, jeśli wyjadę za granicę i zmienię numer telefonu?

Wymieniamy token (Klucz elektroniczny) na aplikację mobilną instalowaną na dowolnym urządzeniu mobilnym. Klient paruje (aktywuje) aplikację na danym urządzeniu. Nie będzie więc miało znaczenia, jaki numer telefonu obsługuje urządzenie w danej chwili. Pamiętajmy jednak, że nowy System Bankowości Elektronicznej i Aplikacja Mobilna Autoryzacja przy procesie aktywacji używają numeru telefonu komórkowego w celu wysyłki haseł SMS, dlatego należy zadbać o zaktualizowanie tych danych.

Co w przypadku zagubienia, bądź kradzieży telefonu z aplikacją mobilną?

Dostęp do aplikacji będzie zabezpieczony hasłem ustalanym przez użytkownika w momencie aktywacji (parowania) aplikacji z urządzeniem, tak więc potencjalna utrata urządzenia nie rodzi bezpośredniego zagrożenia dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej przez osoby trzecie. Dodatkowo klient będzie miał możliwość zgłoszenia takiego zdarzenia przez Infolinię, która może – dla bezpieczeństwa – zablokować dostęp do Bankowości Elektronicznej.

Jak mogę zmienić urządzenie przypięte do autoryzacji transakcji w Mobilnej Autoryzacji?

W celu odpięcia urządzenia zarejestrowanego do Mobilnej Autoryzacji należy na nowo zacząć proces aktywacji aplikacji Mobilna Autoryzacja.
W tym celu zadzwoń na Infolinię i wybierz:
1 - Usługi Bankowe
a następnie
2 - Aktywuj dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej.

Czy mogę zatwierdzać logowanie i transakcje z kilku różnych urządzeń mobilnych?

Na chwilę obecną udostępniamy możliwość powiązania aplikacji Mobilna Autoryzacja z Twoim kontem tylko na jednym urządzeniu mobilnym. Oznacza to, że nie da się dodać więcej, niż jednego urządzenia mobilnego do autoryzacji logowania i transakcji.

Czy mogę autoryzować logowanie/transakcje dwóch różnych kont z jednej aplikacji?

Tak. W aplikacji Mobilna Autoryzacja można wybrać profil (numer klienta), którego transakcje autoryzuje się w danym momencie.

Obecnie nie mam tokena (loguję się telekodem) - czy będę musiał pobierać mobilną aplikację?

Tak. Po zmianach klienci nieposiadający dotychczas tokena będą używali Mobilnej Autoryzacji do zatwierdzania logowania do Bankowości Elektronicznej.

Co to jest mobilna autoryzacja?

Mobilna autoryzacja polega na zatwierdzaniu logowania i transakcji w urządzeniu mobilnym w dedykowanej do tego aplikacji. Toyota Bank udostępnia aplikację Mobilna Autoryzacja na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. Aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play i App Store.

Od kiedy mogę logować się do banku z mobilną autoryzacją?

Aplikacja dostępna jest do pobrania już teraz w sklepach Google Play i App Store, jednak korzystać z niej będzie można od 19 sierpnia 2019 r.

Do kiedy mogę logować się tokenem lub telekodem?

Klienci nieposiadający TOKENA i logujący się do bankowości elektronicznej TELEKODEM - mogą korzystać z tej formy logowania do 18 sierpnia 2019. Od 19 sierpnia 2019 r. logowanie będzie możliwe tylko za pomocą mobilnej autoryzacji.

Klienci posiadający TOKEN - mogą korzystać z tej formy logowania do 13 września 2019. Jednakże od 19 sierpnia będzie udostępniona już możliwość zalogowania za pomocą mobilnej autoryzacji.

Dlaczego Toyota Bank nie wprowadzi haseł SMS do logowania i autoryzacji transakcji?

Zgodnie przepisami oraz Dyrektywą PSD2 hasła SMS nie spełniają wymogów SCA (ang. strong customer authentication). Szczególnie w zakresie wymagania, by „wszelkie zmiany kwoty lub odbiorcy skutkowały unieważnieniem wygenerowanego kodu uwierzytelniającego” – z uwagi na zupełny brak kontroli nad raz wysłanym kodem SMS. W związku z tym Toyota Bank, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa nie zdecydował się na wprowadzenie haseł SMS.

Dlaczego Toyota Bank rezygnuje z tokenów?

Stosowane dotychczas przez Bank zasady logowania się do bankowości elektronicznej poprzez token spełniają wymogi SCA, niestety, rozwiązanie to nie spełnia wymogów dynamicznego powiązania (takich jak powiadamianie o kwocie transakcji oraz odbiorcy).
Brzmienie przepisów prawa jest w tym zakresie jednoznaczne i nie daje Bankowi żadnego pola manewru co do ewentualnego utrzymania tokenów w użyciu. Wyłączenie tokenów nie jest zatem w żadnej mierze dowolną decyzją Banku, a wykonaniem konkretnych wymogów prawa.

Czy aplikacja mobilna do zatwierdzania logowania i transakcji jest bezpieczna?

Na podstawie analiz wykonanych przez Bank, aplikacja mobilna jest obecnie jedynym sposobem na pełną realizację wymogu dynamicznego powiązania, określonego przepisami rozporządzenia i Dyrektywy.  Aby uniknąć kilku różnych narzędzi (token, sms, aplikacja mobilna) do poszczególnych działań (logowanie, przegląd historii operacji czy zlecanie przelewów) wykonywanych przez klienta w bankowości elektronicznej, Bank zdecydował się na jedno narzędzie – aplikację mobilną.  Aplikacja może zostać zainstalowana na większości urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.) wyposażonych w aktualnie oferowane oprogramowanie oraz może zostać łatwo dostosowana do ewentualnych przyszłych wymogów bezpieczeństwa regulacyjnego.

Jakie korzyści będę miał z posiadania aplikacji mobilnej do autoryzacji?

Przejście na aplikację mobilną zabezpiecza przed koniecznością kolejnych zmian w funkcjonalności bankowości elektronicznej w przyszłości, co jest korzystne przede wszystkim dla klientów Banku, gdyż ma na celu ograniczenie konieczności dostosowywania się przez nich w przyszłości do nowych narzędzi uwierzytelniających lub autoryzacyjnych. 

Częste pytania - Dyrektywa PSD2

Dlaczego Toyota Bank wprowadza zmiany?

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy PSD2 oraz obowiązkiem stosowania od dnia 14 września 2019 r. przepisów RTS wprowadzone zostały przepisy dotyczące m.in. weryfikacji klienta, obowiązku stosowania przez dostawców usług płatniczych (w tym banków) mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika (ang. strong customer authentication – SCA) oraz mechanizmów dynamicznego powiązania (ang. dynamic linking). Silne uwierzytelnienie składa się z dwóch czynników (takich jak wiedza o czymś, posiadanie czegoś lub cechy osoby uwierzytelniającej), ma zapewniać wyższy poziom wiarygodności i odporności na wyłudzenia. 

Jakie korzyści dają mi te zmiany?

Bank zobowiązany został do zmiany dotychczasowych funkcjonalności tzw. bankowości elektronicznej w celu zapewnienia jej zgodności z ww. aktami prawnymi i w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa czynności (a zwłaszcza transakcji) przeprowadzanych przez klientów elektronicznie i zdalnie. Wprowadzone zmiany w szczególności mają zminimalizować ryzyko wykonywania transakcji oszukańczych (nieautoryzowanych transakcji płatniczych) inicjowanych przez przestępców chcących nielegalnie przywłaszczyć środki klientów Banku.