Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie

Poznaj informacje przydatne podczas pierwszego korzystania z Systemu Bankowości Elektronicznej i Automatycznego Serwisu Telefonicznego.

  Ważne!

  Aby skorzystać z Automatycznego Serwisu Telefonicznego, przygotuj Identyfikator Klienta oraz Telekod. Ośmiocyfrowy Identyfikator Klienta znajdziesz w liście przewodnim i w umowie ramowej. Telekod wysyłamy SMS-em.

  Zamiast Identyfikatora Klienta możesz się także posłużyć numerem swojej karty.

  Pierwsze logowanie w Automatycznym Serwisie Telefonicznym

  Telekod otrzymasz od nas SMS-em. Przygotuj go, zanim przystąpisz do pierwszego logowania.

  1. Zadzwoń na Infolinię i wybierz w menu opcję logowania.
  2. System poprosi Cię o podanie trzech losowych cyfr Telekodu. Wprowadź je. Następnie usłyszysz prośbę o zmianę Telekodu.
  3. Wpisz Twój nowy Telekod: sześć cyfr, które łatwo zapamiętasz.
  4. Otrzymany od nas Telekod jest już nieaktualny. Podczas każdego kolejnego logowania podawaj Twój nowy Telekod.

  UWAGA!

  Nie zapisuj swojego Telekodu i nie udostępniaj go innym osobom!

  Aktywacja tokena (klucza)

  1. Zadzwoń na Infolinię i wybierz w menu opcję logowania.
  2. Po zalogowaniu wybierz opcję połączenia z Doradcą.
  3. Doradca poprosi o podanie numeru seryjnego z odwrotu tokena.
  4. Po rozmowie możesz zalogować się w Systemie Bankowości Elektronicznej korzystając z procedury pierwszego logowania.

  Pierwsze logowanie w Systemie Bankowości Elektronicznej

  1. Po telefonicznej aktywacji tokena (por. wyżej) przejdź do strony logowania w Systemie Bankowości Elektronicznej.
  2. Podczas pierwszego logowania wprowadź swój Identyfikator Klienta oraz cyfry z tokena.
  3. System poprosi Cię o stworzenie hasła.
  4. Hasło może się składać tylko z cyfr i liter, bez polskich znaków i znaków specjalnych. Wielkie i małe litery nie są rozpoznawane. Długość hasła to od 4 do 8 znaków.
  5. Po wpisaniu nowego hasła należy je zatwierdzić kolejnym odczytem z klucza.
  6. Jeżeli logujesz się kolejny raz, wpisz w górnym polu swój Identyfikator, a hasło oraz kod z tokena w dolnym.

  Uwaga!

  Jeśli posiadasz kredyt samochodowy, lokatę standardową lub kartę kredytową możesz logować się jedynie za pośrednictwem szcześciocyfrowego Telekodu.

  W ten sposób dostaniesz się do systemu, ale nie będziesz mieć możliwości wykonania żadnej operacji, która wymaga Twojego podpisu kluczem elektronicznym (np. przelewu, aktywacji karty itp.).

  Zobacz więcej:

  Poznaj schemat Automatycznego Serwisu Telefonicznego.