ABC leasingu - formalności,<br>dokumenty,<br>terminy

ABC leasingu - formalności,
dokumenty,
terminy

   

  Produkty leasingowe są jedną z popularniejszych opcji finansowania zakupu. Najczęściej samochodów, choć u części leasingodawców można w ten sposób pozyskać inne aktywa, np. maszyny, urządzenia, a także sprzęt budowlany i medyczny. Sprawdź, co trzeba zrobić, aby podpisać umowę.

  Produkty leasingowe są skierowane do przedsiębiorców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce. Żeby skorzystać z tej opcji finansowania zakupu, nie trzeba dopełniać wielu formalności. Zostały one ograniczone do minimum, a niekiedy wszystkie formalności można załatwić w jednym miejscu. Zainteresowani mają do wyboru oferty banków oraz innych instytucji finansujących leasingi. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto przeanalizować ogólne warunki umów leasingu (owul). Jeśli przedsiębiorca wybierze propozycję przygotowaną przez Toyota Leasing, to wniosek leasingowy może złożyć w dowolnej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej na terenie Polski. Przeważnie zajmuje to kilkanaście minut u dealera. Potencjalny leasingobiorca podaje informacje dotyczące prowadzenia działalności, majątku oraz źródeł jego finansowania. Zazwyczaj decyzja następuje w formie uproszczonej, bez konieczności przedstawiania dokumentów. Jeśli jednak na podstawie złożonego wniosku nie może być zrealizowana procedura uproszczona, wówczas należy przedstawić dokumenty firmy oraz dokumenty finansowe. Decyzja leasingowa zostaje podjęta zazwyczaj w ciągu godziny. Jeśli jest pozytywna, to można podpisać umowę. Zdarza się, że bank czy inna instytucja finansująca prosi o uzupełnienie dokumentów.

  Raty i zakup

  Nie ma odgórnej regulacji dotyczącej maksymalnego okresu leasingu. Są produkty leasingowe, w których wynosi on 60 miesięcy. Jednak nie brakuje podmiotów oferujących umowy na 72 lub nawet 84 miesiące. Okres leasingu rozpoczyna się w dniu rejestracji samochodu będącego przedmiotem leasingu. Zakończenie przewidziane jest na dzień ostatniej raty w harmonogramie spłat. Przez cały ten okres przedmiot leasingu pozostaje własnością instytucji finansującej, która go użycza klientowi. Leasingobiorca ma możliwość zakupu np. samochodu po zakończeniu okresu leasingu. Jego cena zostaje określona w umowie. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania o zamiarze zakupu. Trzeba to zrobić nie później niż miesiąc przed upływem okresu umowy. Wymogiem jest też uregulowanie wszystkich należności wynikających z zawartej umowy leasingu. Ponadto cena sprzedaży samochodu zostanie powiększona o podatek VAT.

  Wkład od 0 procent

  Na rynku dostępne są produkty leasingowe, w których wkład własny wynosi od 0 do 40 proc. Wysokość tej wpłaty jest ustalana indywidualnie i uzależniona od charakteru wybranej oferty. Im więcej przedsiębiorca wpłaci na początek, tym niższy będzie całkowity koszt leasingu. Ponadto takie rozwiązanie zwiększa zdolność kredytową. Bez względu na wysokość wkładu własnego, należy przygotować się na inne wydatki jeszcze przed odebraniem samochodu. Standardowo, trzeba uregulować opłatę administracyjną, równowartość składki ubezpieczenia (OC/AC/NW/KR) oraz równowartość opłat z tytułu rejestracji przedmiotu leasingu. Szczegóły są podawane w tabeli opłat i prowizji.

  Czas na użytkowanie

  Jeśli klient spełni przedstawione warunki, to leasingodawca rejestruje pojazd oraz opłaca fakturę wystawioną przez stację dealerską. Przeważnie proces ten trwa od jednego do pięciu dni, a po jego zakończeniu przedsiębiorca może już otrzymać auto. Odebranie samochodu zostaje poprzedzone podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorczego, który stanowi integralną część umowy leasingowej. Przez cały okres umowy leasingowej należy realizować ustalone obowiązki. Nie wystarczy opłacanie rat zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat – przedsiębiorca musi utrzymywać samochód w należytym stanie. Przeglądy techniczne i naprawy możliwe są wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich (ASO). Ponadto trzeba się liczyć z koniecznością opłacenia ubezpieczenia w pełnym zakresie. Produkty leasingowe mogą znacznie ułatwić funkcjonowanie firmy. Dzięki nim poszerzenie np. floty samochodowej nie wymaga jednorazowego zainwestowania sporych środków. Pozwala to nie tylko na zachowanie płynności finansowej, ale też przeznaczenie pieniędzy na niezbędne działania.