Jak efektywnie oszczędzać?

Jak efektywnie oszczędzać?

   

  Chcesz, żeby twoje finanse prezentowały się lepiej. Droga do celu nie musi być kręta. Masz spory wybór produktów oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe. Wkrótce możesz rozpocząć efektywne oszczędzanie, skrojone na miarę twoich potrzeb.

  Na rynku dostępne są produkty, które gwarantują zarabianie już od pierwszej złotówki. Wystarczy więc nawet niewielka nadwyżka wolnych środków. Pozostawienie ich na rachunku osobistym stanowi rozwiązanie mało skuteczne. Powód? Zerowe lub znikome oprocentowanie nominalne w skali roku. W efekcie oszczędności nie powiększą się w ogóle lub jedynie minimalnie urosną.
  Zdecydowanie korzystniejszą opcją jest przeniesienie wolnych środków na rachunek oszczędnościowy. Do jego atutów należy miesięczna kapitalizacja odsetek. W tym przypadku obowiązuje oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określanej przez banki. Jest ono wyższe niż na rachunku osobistym, ale też różne dla poszczególnych kwot. Jedno konto oszczędnościowe może gwarantować oprocentowanie wynoszące np. ok. 0,1 proc., ale też 0,5 proc. lub więcej. W ten model wpisuje się Konto Oszczędnościowe oferowane przez Toyota Bank. W tym przypadku ustalone są przedziały: 0-4 999,99 zł, 5 000-19 999,99 zł, 20 000-49 999,99 zł, 50 000-399,999,99 zł i od 400 000 zł. Odsetki są naliczane oddzielnie według oprocentowania dla kwot w danym przedziale.

  Rachunek zarabia

  Standardowo obowiązuje zasada: im więcej oszczędności na rachunku oszczędnościowym, tym wyższe oprocentowanie. Jednak zdarzają się sytuacje odwrotne, korzystniejsze oprocentowanie jest przewidziane dla mniejszych oszczędności. Atrakcyjniejsze warunki mogą być zagwarantowane dla nowych klientów danego banku. Jednak po umownym okresie, np. trzymiesięcznym, nie ma już różnic w tym zakresie. Przed podpisaniem umowy warto więc przeanalizować szczegóły, które są podawane w tabelach oprocentowania.
  Rozpoczęcie efektywnego oszczędzania może nastąpić bardzo szybko. Rachunki oszczędnościowe są otwierane wraz z wybranymi kontami, np. osobistymi. Przelew między nimi odbywa się od razu.
  Jeśli konieczne jest złożenie wniosku o otwarcie rachunku oszczędnościowego, to wystarczy dopełnić formalności online. Standardowo ten etap nie zajmuje więcej niż kilka minut. Wnioskodawca musi uzupełnić dane: osobowe, kontaktowe, adresowe oraz z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

  Czas na lokatę

  Na efektywne oszczędzanie pozwalają również terminowe lokaty bankowe. Na nich gromadzone są środki oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej określonej w tabeli oprocentowania. Zdarza się, że regulamin np. trzymiesięcznej lokaty przewiduje korzystniejsze warunki co miesiąc. Potwierdzeniem tego jest Lokata Mix, z dzienną kapitalizacją odsetek, oferowana przez Toyota Bank. Najpierw oprocentowanie wynosi 0,1 proc., później 0,2 proc., a w ostatnim przewidzianym okresie 0,3 proc.
  Odsetki są dopisywane do salda lokaty. Następuje to w ostatnim dniu okresu jej trwania lub na koniec okresu kapitalizacji. Zostają one pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. Oszczędzający decyduje o trybie rozliczania lokaty. Można zdecydować się na jeden z wariantów: nieodnawialny, odnawialny z odsetkami lub odnawialny bez odsetek.

  Krok do oszczędzania

  Otwarcie lokaty terminowej jest stosunkowo proste. Zwłaszcza dla posiadaczy konta osobistego w danym banku. W takiej sytuacji przeważnie nie trzeba podpisywać umowy, a cały proces można załatwić online.
  Standardowo w regulaminach lokat terminowych pojawia się zapis dotyczący kwoty minimalnej. Zazwyczaj wynosi ona kilkaset lub więcej złotych. Zdarza się, że jest ustalona górna granica. Może być na poziomie kilku, ale też kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niekiedy pojawiają się ograniczenia związane z liczbą zakładanych lokat terminowych.
  Żeby otworzyć lokatę terminową w danym banku, nie trzeba mieć otwartego w nim rachunku osobistego. W takiej sytuacji procedura może odbyć się za pośrednictwem infolinii.
  Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe są popularnymi produktami, dzięki którym można efektywnie oszczędzać. Żeby się o tym przekonać, nie trzeba posiadać wielkich oszczędności.