<font color="white">Konto osobiste a konto firmowe. <br />Czym się różnią?</font>

Konto osobiste a konto firmowe.
Czym się różnią?

   

  Rachunki bankowe to podstawowe produkty dostępne w bankach, dedykowane zarówno klientom indywidualnym, jak i klientom biznesowym. Poznaj najważniejsze różnice między nimi.

  Konto osobiste oraz rachunek firmowy pełnią tę samą rolę – pozwalają na gromadzenie środków i dokonywanie transakcji. Na tym jednak podobieństwa kończą się.

  • Posiadacz rachunku

  O ile konto osobiste może założyć niemal każdy na potrzeby prywatne, tak rachunek firmowy nie jest dostępny dla klientów indywidualnych. Aby otworzyć konto dedykowane przedsiębiorcy, należy dostarczyć komplet dokumentów, m.in. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis KRS, potwierdzenie nadania NIP czy REGON. Są to dokumenty, których klient indywidualny nie jest w stanie skompletować – jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej.

  • Miesięczne opłaty za prowadzenie rachunku

  Różnice między kontem osobistym a kontem firmowym dotyczą miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku i przelewy. O ile w większości produktów dla klientów indywidualnych opłaty zwykle wynoszą 0 zł, tak w rachunku firmowym jest inaczej. Niektóre banki wychodzą jednak naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, znosząc miesięczną opłatę za prowadzenie konta i przelewy.

  W przypadku Rachunku Firmowego oferowanego przez Toyota Bank miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, jeśli miesięczne saldo na koncie wyniesie co najmniej 25 tys. zł. Darmowe są także przelewy standardowe – bank nie pobiera opłaty za 1000 pierwszych przelewów w miesiącu (w tym do urzędu skarbowego i ZUS).

  • Dostęp do atrakcyjnych produktów kredytowych

  Konto dedykowane przedsiębiorcy często daje dostęp do atrakcyjnych produktów kredytowych, które nie są dostępne dla posiadaczy rachunków osobistych.

  Przykładowo, Rachunek Firmowy dostępny w ofercie Toyota Banku daje dostęp do korzystnie oprocentowanej linii kredytowej (RRSO 14,82%*) z limitem do 150 tys. zł.

  • Możliwość wliczenia opłat bankowych w koszty uzyskania przychodu

  Konto osobiste nie przynosi przedsiębiorcy żadnych korzyści podatkowych, w przeciwieństwie do rachunku firmowego. Warto pamiętać, że wszelkie opłaty i prowizje bankowe pobierane w ramach konta dla przedsiębiorcy można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Pozwala to obniżyć wysokość podstawy opodatkowania, a co za tym idzie – podatku dochodowego.

  Czy konto osobiste można wykorzystać na cele firmowe?

  Chociaż nie ma jasno sprecyzowanych przepisów nakładających na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku typowo firmowego, warto go założyć. Mimo że w wielu przypadkach można w tym celu korzystać z konta osobistego, nie jest to dobre rozwiązanie.

  Konto firmowe daje dostęp do przejrzystego stanu finansów, pozwalając na bieżąco kontrolować kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ponadto rachunek dedykowany przedsiębiorcom pozwala uzyskać wsparcie kredytowe na atrakcyjnych warunkach – często w oparciu o uproszczone formalności i bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych.

   

  *Reprezentatywny przykład dla Linii Kredytowej: całkowita kwota kredytu 4000,00 zł, całkowity koszt kredytu 370,83 zł (obejmuje opłatę przygotowawczą 50 zł, prowizję za przyznanie linii kredytowej w wysokości 1% tj. 40 zł, odsetki w wysokości 280zł ), oprocentowanie nominalne zmienne oparte na średniej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca na miesiąc następny plus marża Banku (WIBOR 1M 1,66%; średnia marżę na poziomie 8,34%). RRSO 14,82%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 4370,83 zł. 12 miesięcznych rat równych w wysokości 364,24 zł. Okres kredytowania: 12 miesięcy, przez cały okres limit jest w pełni wykorzystany. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.10.2017 na reprezentatywnym przykładzie.