Ubezpieczenie CPI

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (CPI)

Zadbaj o ochronę finansową swojej rodziny

Nie ryzykuj!
Skorzystaj z ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (CPI) to rozwiązanie ubezpieczeniowe, które pozwoli Ci bez stresu cieszyć się korzyściami kredytu na samochód. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych odszkodowanie spłaci Twoje zadłużenie i umożliwi Ci większą kontrolę Twoich finansów. Ubezpieczenie jest oferowane przez Toyota Insurance Services.

ikona gwarancja bezpieczeństwa

Gwarancja bezpieczeństwa

100% ochrony finansowej dla Ciebie i Twojej rodziny.

ikonka Zabezpieczenie od zdarzeń losowych

Zabezpieczenie od zdarzeń losowych

Ochrona przed zobowiązaniami finansowymi w razie śmierci, niezdolności do pracy lub jej utraty.

ikonka Pewność finansowa

Pewność finansowa

Pełna ochrona spłaty zadłużenia kredytu samochodowego przez cały okres finansowania auta.

ikonka Korzystna oferta

Korzystna oferta

Atrakcyjna stawka ubezpieczeniowa.

Rodzina z dziećmi
Co zyskam wykupując Ubezpieczenie Spłaty Kredytu CPI?

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu CPI zabezpiecza klienta oraz jego rodzinę w spłacie kredytu w przypadku zaistnienia nagłych, nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak: śmierć lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – spłacane jest całe zadłużenie klienta.
Z kolei w razie czasowych przeszkód w spłacie kredytu, takich jak: pobyt w szpitalu na skutek wypadku czy utrata pracy, z ubezpieczenia możliwa jest spłata do 12 rat kredytu.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

- wypełniając formularz na stronie https://roszczenia.cardif.pl/dsa-claims/products/select

- wysyłając e-mail na adres roszczenia@cardif.pl 

- pisemnie na adres Ubezpieczyciela:

Cardif Assurances Risques Divers S.A., 

Oddział w Polce, Dział Obsługi Roszczeń,

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Jaką będę miał ochronę w sytuacji kiedy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zwolnię się z etatu i założę firmę?

Ryzyko utraty pracy obejmuje również ochronę dla osób prowadzących firmę. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Premium CPI działa w ten sposób, że w przypadku kiedy firma przez kolejne 6 miesięcy ponosi straty lub straci kluczowego klienta (zapewniającego co najmniej 60% przychodu firmy), wtedy kredytobiorcy przysługuje świadczenie w postaci pokrycia rat kredytu.

Co w sytuacji kiedy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zwolnię się z etatu lub zamknę firmę i będę miał inne źródło dochodu?

W takiej sytuacji dla osób nie prowadzących firmy i nie pracujących na etacie w ramach Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Premium CPI proponowany jest zakres ochrony z tytułu pobytu w szpitalu na skutek wypadku. W zależności od długości takiego pobytu z ubezpieczenia pokrywane są raty kredytu.

W jakim terminie Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Jeżeli zgłoszenie szkody zawiera braki Ubezpieczyciel w terminie do 7 dni poprosi o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji odszkodowanie GAP wypłacane jest w terminie
do 14 dni od chwili uzupełnienia dokumentacji szkodowej.
 

Czy należy mi się świadczenie z tytułu utraty pracy w razie kiedy sam zwolnię się z pracy lub zamknę firmę z innego powodu niż upadłość?

W takim przypadku nie należy się świadczenie, gdyż ochrona gwarantuje ochronę w sytuacji kiedy klient nie z własnej woli straci pracę lub w sytuacji kiedy będzie musiał zamknąć firmę z powodu strat.

Załaduj więcej +

Ubezpieczenia Spłaty Kredytu CPI - Credit Payment Insurance

Program ubezpieczeń CPI oraz GAP prowadzony jest w ramach umów ubezpieczeń zawieranych indywidualnie przez zainteresowanych klientów. Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie prowadzą działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2021, poz. 1130 z późn. zm.) oraz nie prowadzą działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r., o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o ubezpieczaniach GAP oraz CPI, w szczególności warunki ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz innych materiałach dostępnych w Autoryzowanych Salonach Toyoty i Lexusa, prowadzących działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

Może zainteresuje Cię również?

Mężczyzna z dokumentami

Ubezpieczenie Wartości Fakturowej GAP

Dzięki niemu w przypadku szkody całkowitej odzyskasz różnicę między wartością fakturową a kwotą wypłacaną z ubezpieczenia komunikacyjnego.

Dowiedz się więcej