Biała Toyota Yaris

Czy można wymienić auto w leasingu przed zakończeniem umowy?

6 lutego 2024

Wymiana auta na inne przed wygaśnięciem umowy leasingu teoretycznie nie jest możliwa. Jednak osoby korzystające z tego rodzaju finansowania mają pewne możliwości, z których mogą skorzystać (zarówno przy leasingu operacyjnym, jak i konsumenckim). Jakie kroki można podjąć?

Czy da się wymienić auto przed końcem umowy leasingowej?

Sama wymiana auta podczas trwania umowy z firmą leasingową nie jest możliwa. To znaczy, że nie można po prostu zwrócić samochodu, aby zacząć korzystać z innego. Nowe auto można wybrać dopiero po zakończeniu umowy. Czy jednak zawsze trzeba czekać do końca leasingu? Niekoniecznie. Osoba prywatna, korzystająca na przykład z Leasingu konsumenckiego KINTO ONE w Toyota Banku, może wymienić auto na inne, ale musi spełnić kilka warunków.

Dostępne są trzy opcje, czyli:

  • przedterminowe zakończenie obecnego leasingu,
  • cesja leasingu,
  • dzierżawa leasingowanego pojazdu innemu podmiotowi/osobie.

Pierwsza możliwość polega na wcześniejszej spłacie obecnego zobowiązania – regulujesz wszystkie pozostałe raty leasingowe, a następnie możesz się zdecydować na podpisanie nowej umowy. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na tę formę, firma leasingowa musi wyrazić na to zgodę. Rozwiązanie umowy przed czasem wiąże się z koniecznością uiszczenia ewentualnych zaległości, jeśli takie istnieją. Firma leasingowa może ponadto naliczyć opłatę manipulacyjną.

Inną możliwością jest wydzierżawienie samochodu innej osobie. Firma leasingowa również musi wyrazić na to zgodę, ponieważ formalnie jest jego właścicielem. Co ważne, dzierżawa nie zmienia osoby, która korzysta z finansowania. Wciąż jesteś nią ty jako dotychczasowy leasingobiorca. Dzierżawca jest natomiast zobowiązany do zapłaty rat leasingowych, za co odpowiada wobec korzystającego (czyli osoby widniejącej w umowie leasingu).

Jednym z powodów, który może cię skłaniać do tego, aby wymienić auto na nowe, może być jego wada fabryczna. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Co zrobić w takim przypadku? Taka sytuacja, zgodnie z prawem, nie jest przesłanką, by zerwać leasing. W przypadku wady pojazdy można jednak skorzystać z mechanizmu rękojmi. W tym celu leasingobiorca powinien się zwrócić do firmy, z którą zawarł umowę w celu podjęcia  stosownych działań.

Cesja leasingowanego auta

Warto przyjrzeć się nieco bliżej kolejnej opcji wymiany auta, nie po zakończeniu leasingu zgodnie z umową, ale nieco wcześniej. Cesja leasingu polega na znalezieniu nowego leasingobiorcy, który zastąpi dotychczasowego. Odbywa się to bez zmiany kluczowych postanowień umownych. Takie działanie również wymaga zgody leasingodawcy.

Nowy leasingobiorca musi zaakceptować postanowienia określone w umowie, czyli:

  • przedmiot leasingu,
  • wysokość rat,
  • harmonogram spłaty,
  • czas trwania umowy.

Dotychczasowy leasingobiorca w ramach cesji przepisuje swoje zobowiązanie na inny podmiot, dzięki czemu może mieć możliwość wyboru nowego pojazdu i podpisania nowej umowy leasingu.

Dokładnie przejrzyj umowę leasingu

Zastanawiasz się, z której opcji skorzystać? Przede wszystkim dokładnie przeanalizuj umowę leasingu. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące wymiany auta przed terminem, rezygnacji z leasingu, kar umownych oraz innych ważnych kwestii. Pamiętaj, że z chwilą zawarcia umowy, akceptujesz jej postanowienia.

Weź także pod uwagę, że na wszystkie opisane wyżej działania leasingodawca musi wyrazić zgodę. Jeśli chcesz wymienić auto i szukasz najlepszej opcji, pierwszym krokiem powinien być zatem kontakt z firmą leasingową.

Jakich formalności musisz dopełnić przed ewentualną wymianą samochodu w leasingu?

Pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się z leasingodawcą oraz sprawdzenie, jakie możliwości w zakresie wymiany auta na nowy samochód są dla ciebie dostępne. Jeśli jesteś zainteresowany cesją umowy na inną osobę, musisz znaleźć chętnego na twój pojazd. Co ważne, powinien on przejrzeć i zaakceptować zapisy umowy. Po podpisaniu umowy cesji będą go one obowiązywały jako nowego leasingobiorcę.

Jeśli natomiast planujesz spłacić wszystkie raty przed czasem i skorzystać z nowego samochodu, również powinieneś skontaktować się z leasingodawcą i poinformować go o takim zamiarze. Musisz przygotować się na obowiązek uiszczenia wszystkich należności (rat oraz ewentualnych zaległości), a także opłaty manipulacyjnej.

Pamiętaj, że przedsiębiorców mogą dotyczyć nieco inne zasady. W ich przypadku duże znaczenie mają kwestie podatkowe związane z prowadzeniem firmy i wykorzystywaniem pojazdu w leasingu do celów służbowych. W każdym przypadku warto zacząć od konsultacji z leasingodawcą, który podpowie, jakie możliwości są dla ciebie dostępne w ramach wymiany samochodu w leasingu na nowy model.