Błękitny Prius

Gdzie oszczędzać
na nowy samochód?

11 maja 2021

Już od dawna przymierzasz się do zmiany samochodu na nowy? Jeżeli chcesz wreszcie zrealizować swoje plany, zacznij oszczędzać z jeszcze większym rozmachem. Sprawdź, gdzie warto odkładać pieniądze.

Jest wiele korzyści płynących z użytkowania fabrycznie nowego auta. Wśród nich wymienić można m.in. korzystanie z samochodu będącego na gwarancji producenta, niskie koszty związane z eksploatacją pojazdu.

Oszczędzać czy kupić na kredyt?

Wiele osób rezygnuje z oszczędzania na nowy pojazd z powodu dostępnych kredytów samochodowych. Chociaż faktycznie zakup auta można łatwo sfinansować, jedno nie wyklucza drugiego.

Warto bowiem pamiętać, że banki wymagają wniesienia wkładu własnego. Chociaż może on wynieść zaledwie 10% wartości auta, to nadal kilka tysięcy złotych. Nie każdy dysponuje takimi środkami, dlatego można oszczędzać właśnie z myślą o uzyskaniu kwoty potrzebnej do uruchomienia kredytu.

Konto oszczędnościowe – sposób na pomnażanie kapitału bez ryzyka

Chociaż jest wiele instrumentów oszczędnościowych, niektóre z nich wiążą się z pewnym ryzykiem. Bezpiecznym rozwiązaniem jest konto oszczędnościowe, które pozwala na odkładanie środków – bez konieczności ich „zamrażania”.

Bezpieczeństwo wynika z tego, że depozyty zgromadzone na takich rachunkach nie są wrażliwe na zmiany zachodzące na rynku finansowym. Nie należy zatem obawiać się, że dojdzie do utraty choćby wpłaconej jednej złotówki.

Warto przy tym podkreślić, że pieniądze są także bezpieczne w razie ogłoszenia upadłości przez bank. Wówczas do wypłaty środków zobowiązany jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wybierz konto oszczędnościowe na dobrych warunkach finansowych

Wiele osób rezygnuje z odkładania środków na koncie oszczędnościowym z powodu dość niskiego oprocentowania. Wcale jednak tak być nie musi – niektóre rachunki pozwalają na

osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków.

Za przykład może posłużyć Konto Oszczędnościowe w Toyota Banku – z oprocentowaniem aż do 0,8% w skali roku. Dotyczy ono depozytów w przedziale 50 000 zł – 399 999,99 zł, co dodatkowo motywuje do systematycznego odkładania środków.

Warto przy tym zwrócić uwagę na koszt związany z ewentualną wypłatą środków. Częstą praktyką jest pobieranie jednorazowej opłaty na początku miesiąca i jej zwrot w całości, gdy przelew nie zostanie wykonany.

Konto oszczędnościowe – to się opłaca!

Mimo oprocentowania, które pozostawia wiele do życzenia, konto oszczędnościowe jest instrumentem godnym zainteresowania. Jego posiadanie wiąże się z wieloma zaletami, wśród których wymienić można między innymi:

  • zyski już od pierwszej złotówki – odsetki naliczają się niezależnie od wysokości wpłaconego kapitału,
  • opcja dopłacania środków w dowolnym momencie – stale możesz wpłacać pieniądze, które powiększą kapitał; dzięki temu odsetki będą naliczać się od wyższej kwoty, co pozwoli osiągnąć wyższe zyski,
  • stały dostęp do pieniędzy – ze środków możesz korzystać w dowolnym momencie bez ryzyka utraty dotychczas wypracowanych odsetek.

Założenie konta oszczędnościowego i systematyczne wpłacanie pieniędzy pozwoli zbliżyć się do realizacji twojego celu – zakupu nowego samochodu. Zacznij gromadzić środki już teraz!