Zadbaj o ochronę finansową Twojej rodziny

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu

Co zyskam wykupując Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Premium CPI?

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Premium CPI zabezpiecza klienta oraz jego rodzinę w spłacie kredytu w przypadku zaistnienia nagłych, nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak: śmierć lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – spłacane jest całe zadłużenie klienta.
Z kolei w razie czasowych przeszkód w spłacie kredytu, takich jak: pobyt w szpitalu na skutek wypadku czy utrata pracy, z ubezpieczenia możliwa jest spłata do 12 rat kredytu.


Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

- wypełniając formularz na stronie http://cardif.pl/pl/pid3869/zglos-roszczenie-line.html

- wysyłając e-mail na adres roszczenia@cardif.pl 

- pisemnie na adres Ubezpieczyciela:

Cardif Assurances Risques Divers S.A., 

Oddział w Polce, Dział Obsługi Roszczeń,

Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Jaką będę miał ochronę w sytuacji kiedy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zwolnię się z etatu i założę firmę?

Ryzyko utraty pracy obejmuje również ochronę dla osób prowadzących firmę. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Premium CPI działa w ten sposób, że w przypadku kiedy firma przez kolejne 6 miesięcy ponosi straty lub straci kluczowego klienta (zapewniającego co najmniej 60% przychodu firmy), wtedy kredytobiorcy przysługuje świadczenie w postaci pokrycia rat kredytu.

Co w sytuacji kiedy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zwolnię się z etatu lub zamknę firmę i będę miał inne źródło dochodu?

W takiej sytuacji dla osób nie prowadzących firmy i nie pracujących na etacie w ramach Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Premium CPI proponowany jest zakres ochrony z tytułu pobytu w szpitalu na skutek wypadku. W zależności od długości takiego pobytu z ubezpieczenia pokrywane są raty kredytu.

W jakim terminie Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Jeżeli zgłoszenie szkody zawiera braki Ubezpieczyciel w terminie do 7 dni poprosi o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji odszkodowanie GAP wypłacane jest w terminie
do 14 dni od chwili uzupełnienia dokumentacji szkodowej.

Czy należy mi się świadczenie z tytułu utraty pracy w razie kiedy sam zwolnię się z pracy lub zamknę firmę z innego powodu niż upadłość?

W takim przypadku nie należy się świadczenie, gdyż ochrona gwarantuje ochronę w sytuacji kiedy klient nie z własnej woli straci pracę lub w sytuacji kiedy będzie musiał zamknąć firmę z powodu strat.