Ubezpieczenie Wartości Fakturowej - GAP


Ubezpieczenie Wartości Fakturowej GAP – Guaranteed Asset Protection

Wszystkie podane na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. Ubezpieczenie oferowane jest przez Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. 

Podana miesięczna opłata oznacza przykładową wartość miesięcznej opłaty za ubezpieczenie wartości fakturowej na 3 lata, w ramach finansowania leasingiem samochodu (oznacza wysokość miesięcznej faktury wystawionej tytułem finansowania polisy ubezpieczeniowej). „Ubezpieczenie Wartości Fakturowej” jest nazwą wykorzystywaną na potrzeby komunikacji marketingowej. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pełna nazwa produktu to „Ubezpieczenie leasingobiorców na wypadek straty finansowej GAP RTI”. Szczegółowe informacje dotyczące Ubezpieczenia można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Karcie Produktu, które dostępne są u Dilerów Toyoty i Lexusa.

Program ubezpieczeń CPI oraz GAP prowadzony jest w ramach umów ubezpieczeń zawieranych indywidualnie przez zainteresowanych Klientów. Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie prowadzą działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844) oraz nie prowadzą działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2014.1450 j.t. z późn.zm.). Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach GAP oraz CPI, w szczególności warunki ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz innych materiałach dostępnych w Autoryzowanych Salonach Toyoty i Lexusa, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.