Kobieta przed komputerem

Linia Kredytowa

Dodatkowe środki zawsze pod ręką

Dodatkowy limit
na twoje potrzeby

Złóż wniosek o linię kredytową, a wybrana przez Ciebie kwota powiększy saldo na Twoim koncie. Linia Kredytowa jest powiązana z Twoim kontem.

Wygoda na co dzień

Wygoda na co dzień

Wygodny dostęp przez Konto, z którego korzystasz na co dzień.

Ograniczone odsetki

Ograniczone odsetki

Odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty.

Automatyczna spłata

Automatyczna spłata

Każdy wpływ na konto automatycznie spłaca zadłużenie.

Wygodna procedura

Wygodna procedura

Procedura przyznawania jest bardzo prosta - taka, jak w przypadku karty kredytowej lub pożyczki gotówkowej.

Poznaj powiązane produkty:

Limit kredytowy

Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania limitu kredytowego?

Jeżeli klient otrzymuje wynagrodzenie na rachunek w Toyota Bank, decyzja jest podejmowana na podstawie uznań z tytułu wynagrodzenia.

W innym przypadku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę - wyciąg z bankowości internetowej za okres 3 miesięcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy.
   
 2. Emerytura - ostatnia decyzja ZUS o waloryzacji emerytury. Jeśli brak - decyzja emerytalna i ostatni odcinek emerytury lub ostatni wyciąg z rachunku bankowego.
   
 3. Renta - ostatnia decyzja ZUS o waloryzacji renty. Jeśli brak - decyzja rentalna i ostatni odcinek renty lub ostatni wyciąg z rachunku bankowego.
   
 4. Indywidualna działalność gospodarcza - dokumenty zależne od formy rozliczenia z US .
   
 5. Rolnik - zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego.
   
 6. Umowa agencyjna, kontrakt, umowa zlecenie, umowa o dzieło - kopia umowy oraz kopia złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania o wysokości dochodu osiagniętego w ostatnim okresie podatkowym. Jeśli brak - pisemne zaświadczenie o łącznej kwocie wynagrodzeń pieniężnych wypłaconej danej osobie za okres 6 miesięcy, wystawione przez podmiot zatrudniający tę osobę oraz zaświadczenie o kontynuacji umowy.

Czy PIT za ostatni rok też jest podstawą do obliczania zdolności kredytowej?

W przypadku zatrudnienia w formie umowy o pracę zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie udokumentowania miesięcznego wynagrodzenia (wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach). PIT roczny za ostatni rok podatkowy jest podstawą do obliczenia zdolności kredytowej dla osób, które posiadają indywidualną działalność gospodarczą.

Czy jest możliwość uruchomienia limitu online?

Limit w rachunku nie jest uruchamiany online. Należy złożyć wniosek o limit korzystając z centrum wniosków. Następnie wniosek jest weryfikowany przez Departament Kredytowy. Po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej bank wysyła pocztą umowę linii kredytowej. Dokument należy podpisać i odesłać na adres korespondencyjny banku. Po otrzymaniu umowy środki linii kredytowej są udostępniane w rachunku.

Czy można otworzyć nowy rachunek od razu z dostępnym limitem?

O linię kredytową można wnioskować, posiadając przez minimum 3 miesiące konto w Toyota Bank.

Czy mogę przenieść limit z innego banku?

Tak, istnieje możliwość zawnioskowania o przeniesienie limitu kredytowego z innego banku. Warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 3-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. Jeżeli warunek jest spełniony, wniosek zostaje przekazany do departamentu kredytowego w celu ostatecznej weryfikacji oraz zapoznania się z dokumentami finansowymi, które potwierdzają wysokość i źródło dochodu.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać limit kredytowy w koncie?

Podstawowym warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 3-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty finansowe lub zabezpieczenia, o których poinformuje doradca Toyota Bank.

Jak mogę podwyższyć kwotę dostępnego limitu?

W celu podwyższenia kwoty dostępnego limitu należy ponownie wypełnić wniosek o limit oraz podać w nowym wniosku kwotę limitu, którym jesteśmy zainteresowani. Wniosek zostaje poddany standardowej procedurze kredytowej.

Czy uzyskując dochody za granicą mogę otrzymać limit kredytowy?

Tak, należy udokumentować miesięczne wynagrodzenie, dostarczając do banku wyciąg z bankowości internetowej za okres 3 miesięcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy.

Czy są wymagane minimalne miesięczne spłaty wykorzystanego limitu odnawialnego?

Tak, należy dokonywać minimalnych miesięcznych wpłat na konto w wysokości nie niższej, niż wskazana w umowie linii kredytowej.

Czy pełnoletność jest wymagana do otrzymania limitu kredytowego?

Linia kredytowa może być przyznana osobie, która posiada konto w Toyota Bank od min. 3 miesięcy, ukończyła 18 rok życia i posiada regularne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia.

Od czego zależy przedłużenie limitu kredytowego na kolejny rok?

Linia kredytowa jest automatycznie odnawiana na kolejny rok, jeśli spełnione zostały warunki określone w umowie, m.in. wymagane wpłaty miesięczne na rachunek.

W jaki sposób mogę przesłać dokumenty wymagane do decyzji kredytowej?

Dokumenty wymagane do decyzji kredytowej można przesłać na adres email dokumenty@toyotabank.pl na numer fax 22 488 55 51 lub pocztą na adres banku.

Od kiedy naliczane są odsetki w limicie kredytowym?

Bank nalicza odsetki za każdy dzień wykorzystania linii kredytowej do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia.

W jaki sposób mogę dokonać spłaty limitu kredytowego?

Spłata limitu kredytowego następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek, w którym jest uruchomiona linia kredytowa.

Jak zrezygnować z limitu w rachunku?

W celu wypowiedzenia umowy linii kredytowej należy przesłać do banku pisemne wypowiedzenie umowy. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Pismo należy wysłać na adres banku.

Czy limit odnawia się automatycznie?

Limit linii kredytowej jest odnawialny. Umowa linii kredytowej jest automatycznie przedłużana na kolejne okresy 12-sto miesięczne, na niezmiennych warunkach. Należy jednak pamiętać, aby spełnić warunki określone w umowie oraz regulaminie.

Załaduj więcej +

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Jestem klientem Toyota Leasing

Dodatkowe pliki

W celu przyjęcia dyspozycji bankowych dot. rachunków, depozytów lub kredytów prosimy o załączenie zeskanowanego pisma z własnoręcznym podpisem. Dozwolone formaty .jpg, .png, .pdf.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Bank Polska S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym.
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody; Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwia prawidłową identyfikację osoby oraz udzielenie odpowiedzi przez TBP na przesłaną wiadomość.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Reprezentatywny przykład dla Linii Kredytowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,97 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 4000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4269,36 zł, oprocentowanie zmienne 8,00 % (oprocentowanie zmienne oparte na średniej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża Banku), całkowity koszt kredytu 269,36 (w tym: prowizja za przyznanie linii kredytowej 1,00% (40,00 zł), opłata przygotowawcza 50,00 zł, odsetki 179,36 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości 355,78 zł przy założeniu jednorazowego wykorzystania całej dostępnej kwoty Linii Kredytowej i spłaty w 12 równych ratach miesięcznych. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-04-28 na reprezentatywnym przykładzie.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas:

800 900 700

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Banku.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług Banku za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody; Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwia prawidłową identyfikację osoby oraz udzielenie odpowiedzi przez TBP na przesłaną wiadomość.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Oddzwaniamy zazwyczaj w ciągu 30 minut, od poniedziałku do piątku.