Toyota C-HR

Kariera

Specjalista w Wydziale ds. Zgodności (Analityk AML)
(Warszawa)

Kim jesteśmy

Toyota Bank Polska S.A. należy do Toyota Financial Services, holdingu spółek finansowych grupy Toyota - jednej z największych światowych marek samochodowych.

Oferujemy Klientom Indywidualnym oraz Instytucjonalnym najwyższej jakości rozwiązania wspierające finansowanie zakupu pojazdów, dostosowane do ich szczególnych potrzeb.

W chwili obecnej do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale ds. Zgodności (Analityk AML)

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wdrażanie i aktualizacja sprawnych i adekwatnych procesów, regulacji wewnętrznych Banku i zmian w systemach informatycznych związanych z procesami KYC, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz sankcjami międzynarodowymi.
 • Identyfikacja, pomiar, ocena i monitorowanie ryzyka Banku oraz Klientów Banku związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, sankcjami międzynarodowymi oraz projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli tego ryzyka w procesach i systemach informatycznych Banku.
 • Obsługa systemu AML w zakresie procesów operacyjnych i zarządzania ryzykiem AML.
 • Bieżąca analiza transakcji oraz źródeł pochodzenia wartości majątkowych klienta.
 • Klasyfikacja klientów do odpowiedniego poziomu ryzyka AML i cykliczna reklasyfikacja ryzyka AML Klientów.
 • Realizacja raportowania do GIIF transakcji ponad progowych oraz zawiadomień w zakresie transakcji podejrzanych związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, sankcjami międzynarodowymi.
 • Opracowywanie raportów, informacji oraz projektów korespondencji.
 • Opiniowanie produktów, procedur i procesów pod kątem zgodności z procesem KYC, przepisami AML, sankcjami międzynarodowymi oraz regulacjami wewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Realizacja kontroli w zakresie realizacji procesu KYC i AML w Banku.
 • Bieżący monitoring zmian w przepisach prawa oraz wytycznych nadzorczych w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy, finansowaniu terroryzmu w tym sankcji międzynarodowych.
 • Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe: preferowane bankowość/finanse lub IT.
 • Min. 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).
 • Doświadczenie w obsłudze systemów AML (znajomość obsługi amlSPERT będzie dodatkowym atutem).
 • Znajomość systemów centralnych oraz procesów i systemów wnioskowych w Banku.
 • Zdolności analityczne (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie analizy finansowej klientów).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1)

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Dobrą atmosferę pracy w przyjaznym zespole nastawionym na współpracę w stabilnej międzynarodowej organizacji znanej z wysokich standardów pracy.
 • Możliwość rozwoju kompetencji w wielozadaniowym środowisku pracy.
 • Nagrodę roczną, pakiet benefitów (opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków, bonus wakacyjny, naukę języka angielskiego).
 • Dostęp do benefitów na preferencyjnych warunkach (pracowniczy program najmu samochodów, grupowe ubezpieczenie na życie, karta sportowa).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

Klikając w przycisk „Wyślij" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Toyota Bank Polska S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b, 22 4885000,  daneosobowe@toyotabank.pl , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Toyota Bank Polska S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl 

Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres do 12 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 18 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres właściwy dla przedawnienia się roszczeń. 

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację. 
Dodatkowo informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem daneosobowe@toyotabank.pl