Aktualności

Aktualności

Bieżące informacje ze świata Toyota Bank.

  07.12.2017 r.

  Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  na podstawie pkt. 15.13 lit b) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów dokonujemy zmian w sekcji „Wyciągi i pozostałe opłaty”:

  a) tytuł opłaty „ Opłata za wysłanie duplikatu wyciągu miesięcznego (papierowy)” ulega zmianie na: „Opłata za wystawienie duplikatu wyciągu miesięcznego (papierowy)”

  b) tytuł opłaty „Opłata za wysłanie duplikatu wyciągu miesięcznego (elektroniczny)” ulega zmianie na: „Opłata za wystawienie duplikatu wyciągu miesięcznego (elektroniczny)”.

  Powyższe zmiany podyktowane są wzrostem kosztów operacyjnych Banku związanych z częstym wystawianiem dla Klientów Banku duplikatów wyciągów miesięcznych w siedzibie banku. Zmianie ulegają wyłącznie nazwy opłat, bez zmiany ich wysokości dla poszczególnych kont.


  Na podstawie pkt. 15.13 lit b) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów zmianie ulega tytuł opłaty „Opłata za przygotowanie i wysłanie opinii bankowej lub innego dokumentu bankowego” na: „Opłata za przygotowanie i wystawienie opinii bankowej lub innego dokumentu bankowego” oraz umiejscowienie opłaty – opłata zostaje przeniesiona z sekcji „Wyciągi i pozostałe opłaty” do sekcji „Pozostałe opłaty”.


  Powyższa zmiana podyktowana jest wzrostem kosztów operacyjnych Banku w zakresie częstego wystawiania dla Klientów Banku potwierdzeń salda na lokatach terminowych w siedzibie Banku. Zmianie ulega tytuł i umiejscowienie opłaty, nie zmienia się wysokość opłaty.


  Na podstawie pkt. 15.13 lit a) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji w części dotyczącej kwoty i nazwy przelewu do ZUS. Zmiana podyktowana jest nowymi przepisami prawa dotyczącymi przelewów do ZUS określonymi w Ustawie z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1027 z dnia 2017.05.29).


  Powyższe zmiany Tabeli Opłat i prowizji obowiązują od dnia 07.02.2018 r.


  Bank jednocześnie informuje, że w związku z koniecznością realizacji od dnia 01.01.2018 r. realizacji przelewów do ZUS na jeden indywidualny nr rachunku, zmianie ulegnie sposób realizacji przez Bank tych przelewów w ten sposób, że dotychczasowa forma przelewu w systemie bankowości elektronicznej przybierze formę zwykłego przelewu zewnętrznego. Oznacza to również, że od 01.01.2018 r. do dnia wejścia w życie zmienionej Tabeli jak powyżej, za wykonany przelew do ZUS Bank pobierze opłatę jak za przelew zewnętrzny zgodnie z aktualną Tabela Opłat i Prowizji, a nie jak dotychczas opłatę za przelew do ZUS.

  Nowa Tabela dostępna jest pod adresem https://www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oplaty-i-prowizje/ 


  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  07.12.2017 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  na podstawie pkt. 13.15 Regulaminu świadczenia usług dla przedsiębiorców, uprzejmie informujemy, że od
  15 grudnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Przedsiębiorców.
  Zmianie ulega: oprocentowanie Rachunku Bieżącego, oprocentowanie oraz dostępne okresy Lokat, jak również kwota minimalna Lokaty. Minimalny okres Lokaty, na który Przedsiębiorca będzie mógł zdeponować środki wynosić będzie 1 miesiąc, a oprocentowanie uzależnione będzie od okresu na jaki Lokata została założona, a nie jak dotychczas od jej kwoty. Rachunek Bieżący posiadać będzie jedną stawkę oprocentowania, niezależnie od kwoty zdeponowanych na nim środków.

  Nowa Tabela Oprocentowania dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/ 

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  07.12.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 10 grudnia 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę, 10.12.2017 r. w godzinach 8:00-9:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępnie do: Systemu Bankowości Elektronicznej oraz Biznes Toyota Bank, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  23.11.2017 r.

  Zmiana nazw lokat

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.Zmianie ulega nazewnictwo poszczególnych lokat: Lokata Standardowa - zmienia nazwę na Lokatę Standard, Depozyt Plus na Lokatę Plus, Plan Depozytowy na Lokatę Sprint, Lokata Kapitalna na Lokatę Mix, Lokata Specjalna na Moto Lokatę oraz Lokata Specjalna BIS na Moto Lokatę Plus. Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  08.11.2017 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 11.11.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że 11 listopada 2017 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  07.11.2017 r.

  Zmiana Tabeli oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 7 listopada 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
  Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty Standardowej na okres 6 miesięcy (od 5000 zł). Od 7 listopada podwyższamy oprocentowanie tej lokaty z 1,70% na 2%.

  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.10.2017 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 01.11.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że 1 listopada Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank

  29.09.2017 r.

  Zmiana Tabeli oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 1 października 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
  Oprocentowanie Indeksowanego Konta Oszczędnościowego nie uległo zmianie i będzie wynosiło 2,23% do kwoty 100 000 zł oszczędności (w tym dodatkowy bonus 0,25%) oraz 1,48% powyżej 100 000 zł.
  W okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. przyjęto stawkę WIBOR 3M z dnia 28.09.2017 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.toyotabank.pl/iko/ 
  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/ 

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  20.09.2017 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 20 września 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty Depozyt plus na okres 6 miesięcy. Od 20 września podwyższamy oprocentowanie tej lokaty z 1,80% na będzie wynosić 2%.

  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  06.09.2017 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,


  uprzejmie informujemy, że od 15 września 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Przedsiębiorców. Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty Overnight. Od 15 września oprocentowanie tej lokaty będzie oparte na stawce ON/POLONIA z poprzedniego dnia roboczego. Wysokość stawki dostępna jest codziennie od godziny 17.00 za pośrednictwem Infolinii oraz na stronie: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/kursy-i-notowania/.


  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/


  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  01.09.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 3 września 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę, 3.09.2017 r. w godzinach 7:00-8:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie nie będą dostępne: System Bankowości Elektronicznej oraz Biznes Toyota Bank, Automatyczny Serwis Telefoniczny i usługa tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  25.08.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 27 sierpnia 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę, 27.08.2017 r. w godzinach 6:00-10:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie nie będą dostępne: System Bankowości Elektronicznej, Automatyczny Serwis Telefoniczny i usługa tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  23.08.2017 r.

  Informacja na temat usługi 3-D Secure

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, iż od 1 września 2017 r. Toyota Bank Polska uruchamia usługę 3-D Secure.
  Jest to dodatkowy element zwiększający poziom bezpieczeństwa dla transakcji realizowanych przy pomocy karty płatniczej w internecie. Usługa zostaje włączona dla wszystkich karty płatniczych wydawanych przez Bank.

  Szczegółowy mechanizm działania usługi znajduje się na: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  22.08.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 23 sierpnia 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą środę, 23.08.2017 r. w godzinach 7:00-8:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie System Bankowości Elektronicznej dla Przedsiębiorców będzie niedostępny.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  14.08.2017 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 15 sierpnia 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że 15 sierpnia Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  01.08.2017 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmiany związane są z aktualizacją oferty depozytowej i wycofaniem Planu Depozytowego 1 i 2 dniowego. Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/  

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  26.07.2017 r.

  Informacja o 1 sesji Elixir w Toyota Bank Polska S.A.

  Informujemy, że z przyczyn niezależnych od banku dzisiejsza pierwsza sesja Elixir nie została wysłana.
  Wszystkie przelewy zlecone do realizacji w pierwszej sesji zostaną zrealizowane podczas drugiej sesji Elixir. 


  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Zespół Toyota Bank

  05.07.2017 r.

  Informacja związana z nowelizacją ustawy o grach hazardowych

  Szanowni Państwo,

  od 1 lipca 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o grach hazardowych. W związku z tym przypominamy, że wykorzystywanie wydanych kart płatniczych oraz innych usług płatniczych oferowanych przez Bank do uczestniczenia w nielegalnych grach hazardowych organizowanych w Internecie jest niedozwolone.
  Wykaz podmiotów mogących legalnie organizować gry hazardowe można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet 

  Z poważeniem,

  Zespół Toyota Bank

  03.07.2017 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że od 4 lipca 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmiana polega na obniżeniu oprocentowania lokat Plan Depozytowy na 160 dni założonych od dnia 4 lipca 2017 r.

  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.06.2017 r.

  Zmiana Tabeli oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Oprocentowanie Indeksowanego Konta Oszczędnościowego nie uległo zmianie i będzie wynosiło 2,23% do kwoty 100 000 zł oszczędności (w tym dodatkowy bonus 0,25%) oraz 1,48% powyżej 100 000 zł. W okresie od 1.07.2017 r. do 30.09.2017 r. przyjęto stawkę WIBOR 3M z dnia 29.06.2017 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.toyotabank.pl/iko/  

  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/  

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.06.2017 r.

  Zmiana Regulaminów Świadczenia Usług

  Szanowni Państwo,

  dbamy, aby codzienne finanse były dla naszych Klientów coraz bardziej wygodne, dlatego wprowadzamy nowe rozwiązania technologiczne i usługi.

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września 2017 r. Toyota Bank wprowadza: 

  1. Dodatkowe zabezpieczenie płatności kartowych, dokonywanych w środowisku internet, w postaci usługi 3D Secure. Usługa zostanie włączona dla wszystkich typów kart płatniczych wydawanych przez Toyota Bank.


  2. Usługę wysyłania Telekodu za pomocą wiadomości tekstowej SMS i rezygnuje z dostarczania Telekodu przez pocztę.


  W związku powyższym, z dniem 1 września 2017 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług dla Konsumentów (dla umów zawartych do 17.12.2011 r. i dla umów zawartych od 18.12.2011 r.) oraz w Regulaminie Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców.


  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminach dostępny jest tutaj.


  Jednolity tekst Regulaminów dostępny będzie na stronie https://www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/dokumenty  


  W przypadku Regulaminów Świadczenia Usług dla Konsumentów ,w przypadku braku Państwa zgody na ww. zmiany mogą Państwo, bez ponoszenia opłat, odmówić przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian, bądź wypowiedzenie umowy  karty kredytowej lub karty debetowej ze skutkiem natychmiastowym. Informację o sprzeciwie lub wypowiedzeniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku przed wejściem zmian w życie. Nieprzekazanie informacji o sprzeciwie bądź wypowiedzeniu  uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień umowy na nowych warunkach. W przypadku sprzeciwu umowa wygasa w dniu poprzedzającym wejście zmian w życie.


  W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem telefonu 22 488 55 50 lub 801 900 700.


  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  12.06.2017 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 15 czerwca 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że 15 czerwca 2017 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  05.05.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 7 maja 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 7.05.2017 r. w godzinach 5:30-9:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
  W godzinach 5:30-7:00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacjach płatności kartowych, natomiast w godzinach 5:30-9:00 nie będą dostępne: System Bankowości Elektronicznej, Automatyczny Serwis Telefoniczny i usługa tzw. szybkich płatności. 

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  27.04.2017 r.

  Dostęp do usług Banku w dniach 1-3 maja 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że 1 i 3 maja Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  19.04.2017 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 20 kwietnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmiany polegają na obniżeniu oprocentowania lokat założonych od 20 kwietnia 2017 r.: Planu Depozytowego na 80, 100, 130 i 160 dni, Lokaty Kapitalnej na  3 i 6 miesięcy, Lokaty standardowej na 1, 3 i 6 miesięcy oraz Depozytu Plus na 1 i 3 miesiące. 

  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  11.04.2017 r.

  Dostęp do usług Banku w dniach 14-17 kwietnia 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 14 kwietnia Infolinia będzie dostępna do godziny 17:00. W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Życzymy udanych Świąt.


  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank

  31.03.2017 r.

  Zmiana Tabeli oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,


  uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie uległo przedłużenie gwarantowanego oprocentowania 2,23% na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym do 30 czerwca 2017 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.toyotabank.pl/iko/

  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  29.03.2017 r.

  Dostęp do usług Banku w związku z zamknięciem roku obrachunkowego

  Szanowni Państwo,

  w związku z zamknięciem roku obrachunkowego informujemy, że w dniu 31 marca br. dyspozycje zlecone przez System Bankowości Elektronicznej oraz telefonicznie po godzinie 18:00 z datą realizacji 31.03.2017 r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2017. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31 marca do godziny 18:00. Transakcje kartami płatniczymi jak również z wykorzystaniem usługi Pay Way będą przebiegały bez zakłóceń. Jednocześnie informujemy, że dnia 31.03.2017 r. od godziny 18:00 system biznes.toyotabank.pl nie będzie dostępny. 

  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


  Z poważaniem, 

  Zespół Toyota Bank

  24.03.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 26 marca 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 26.03.2017 r. w godzinach 6:00-9:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia z autoryzacją płatności kartowych.
  System Bankowości Elektronicznej, Infolinia oraz do usługa tzw. szybkich płatności będą działać bez zmian.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  16.03.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 17 marca 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 17.03.2017 r. w godzinach 6:00-7:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Infolinii oraz do usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  10.03.2017 r.

  Zmiana Tabeli oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 10 marca 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców. Wprowadzamy do naszej oferty nowy Produkt: Lokata Specjalna BIS na
  3 miesiące z atrakcyjnym oprocentowaniem bazowym 1,50% oraz oprocentowaniem dodatkowym 1,50% dla posiadaczy aktywnej umowy finansowania samochodu w Toyota Bank Polska S.A. i/lub Toyota Leasing Polska
  Sp. Z o.o.


  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/


  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  15.02.2017 r.

  Zmiana Tabeli oprocentowania dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 15 lutego 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Wprowadzamy do naszej oferty nowy Produkt: Plan Depozytowy na 160 dni z atrakcyjnym oprocentowaniem 2,50%. Dodatkowo obniżamy oprocentowania lokat Plan Depozytowy na 130 dni założonych od 15 lutego 2017 r. z 2,25% do 2,00%


  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  03.02.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 5 lutego 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 5.02.2017 r. w godzinach 8:00-18:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Infolinii, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.


  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  30.01.2017 r.

  Zmiana Regulaminów Świadczenia Usług dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2017 r. zostaną wprowadzone zmiany niektórych postanowień Regulaminów Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. dla umów zawartych  do 17.12.2011 r. i od 18.12.2011 r. („Regulaminy”)

  Najważniejsze zmiany Regulaminów związane są z wejściem w życie nowych przepisów prawa oraz  wydania wytycznych przez organy nadzoru.

  Szczegółowy wykaz zmian dostępny jest tutaj.

  Jednolite teksty Regulaminów dostępne są na stronie: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/dokumenty/

  W przypadku braku Państwa zgody na ww. zmiany mogą Państwo, bez ponoszenia opłat, odmówić przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian bądź wypowiedzenie umowy konta lub konta wspólnego ze skutkiem natychmiastowym. Nieprzekazanie informacji o sprzeciwie bądź wypowiedzeniu  umowy przed wejściem zmian w życie, uznaje się za zgodę na wprowadzane zmiany. W przypadku sprzeciwu umowa wygasa w dniu poprzedzającym wejście zmian w życie.

  W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z Infolinią Banku.

  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  26.01.2017 r.

  Prace serwisowe w dniu 29 stycznia 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 29.01.2017 r. w godzinach 8:00-17:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Infolinii, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.


  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  23.01.2017 r.

  Informacja o kartach pre-paid

  Szanowni Klienci,

  w związku z zapisami Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych [Dz.U.2016.904 z późn. zm.], wprowadzony został szereg zmian w istniejących już przepisach, w tym w prawie telekomunikacyjnym. Jednym z zapisów jest obowiązek rejestracji kart pre-paid w telefonach komórkowych, w skutek czego osoby korzystające z telefonów na kartę przestaną być anonimowe. 

  Karty, które były aktywne przed wejściem w życie nowych przepisów muszą zostać zarejestrowane do dnia
  1 lutego 2017 roku. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, od dnia 2 lutego niezarejestrowane numery zostaną dezaktywowane. 

  Uprzejmie prosimy o jak najszybszą weryfikację podanego do Toyota Bank Polska numeru kontaktowego.
  W przypadku braku rejestracji karty, Bank nie będzie miał możliwości kontaktu z Państwem.


  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  04.01.2017 r.

  Dostęp do usług banku 6 stycznia

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 6 stycznia Infolinia nie będzie dostępna. System bankowości elektronicznej i automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian. 

  Z poważaniem

  Zespół Toyota Bank