Aktualności

Aktualności

Bieżące informacje ze świata Toyota Bank.

  07.11.2019 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 11 listopada 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek 11 listopada 2019 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.10.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 31 października 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w czwartek 31.10.2019 r. w godzinach 20:00-04:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

  W godzinach 20:00-22:00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 20:00-04:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.10.2019 r.

  Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych. Zmiany Tabeli polegają na wycofaniu opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą ze wszystkich rodzajów Kont w Toyota Bank oraz na obniżeniu  opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą dla kart kredytowych z 3% min. 10 zł na 3% min. 7,50 zł.

  Nowa Tabela dostępna jest tutaj

  Z poważaniem,
  zespół Toyota Bank

  29.10.2019 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 1 listopada 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 1 listopada 2019 r. Infolinia nie będzie dostępna, nato­miast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  18.10.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 20 października 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 20.10.2019 r. w godzinach 9:00-15:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych oraz utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  12.10.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 13 października 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 13.10.2019 r. w godzinach 8:00-12:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych oraz utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  04.10.2019 r.

  Bezpieczeństwo w Bankowości Elektronicznej

  Szanowni Państwo,

  zachęcamy do zapoznania się z komunikatem opracowanym przez Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.
  Komunikat zawiera ostrzeżenie dotyczące wyłudzania poufnych informacji w związku ze zmianami funkcjonowania bankowości elektronicznej wprowadzanymi przez banki na podstawie przepisów dyrektywy o usługach płatniczych (tj. PSD2). Jest on dostępny pod adresem https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Wyludzanie-poufnych-informacji-zmiany-funkcjonowania-bankowosci-elektronicznej

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  12.09.2019 r.

  Utrudnienie w dostępie do Systemu Bankowości Korporacyjnej

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 13.09.2019 od godziny 18:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku. W związku z tym nie będzie możliwości zalogowania się do Systemu Bankowości Elektronicznej dla Klientów Korporacyjnych (biznes.toyotabank.pl).

  Od dnia 16.09.2019 r. logowanie dla Klientów Korporacyjnych będzie dostępne pod nowym adresem konto.toyotabank.pl.

  Z poważaniem,
  Toyota Bank Polska S.A.

  11.09.2019 r.

  Dostępność Infolinii w dniach 14-15 września

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w związku ze zmianami w Bankowości Elektronicznej, nasza infolinia będzie dostępna przez cały weekend tj. 14-15 września w następujących godzinach:

  Sobota  8:00 - 17:00,
  Niedziela 10:00 - 16:00.


  Z poważaniem,
  Toyota Bank Polska S.A.

  09.09.2019 r.

  Zmiana sposobu logowania

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, od 14 września nie będzie możliwości zalogowania się do Bankowości Elektronicznej TOKENEM. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją nowego logowania TUTAJ 

  Z poważaniem,
  Toyota Bank Polska S.A.

  14.08.2019 r.

  Dostęp do usług banku w dniach 16 – 18 sierpnia 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. od godziny 18:00 do końca dnia 18.08.2019 r. nie będzie możliwości zalogowania się do Bankowości Elektronicznej oraz zrealizowania szybkich płatności internetowych. W tym czasie nie będzie działać również Automatyczny Serwis Telefoniczny. Infolinia będzie dostępna wyłącznie w trybie informacyjnym (w godzinach 8:00 -20:00 w piątek i 8:00 – 14:00 w sobotę). Płatności kartowe powinny odbywać się bez zakłóceń.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  13.08.2019 r.

  Dostęp do usług banku w dniu 15 sierpnia 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy czwartek 15.08.2018r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  08.08.2019 r.

  Prace serwisowe w dniach 9-11 sierpnia 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.08.2019 r. od godziny 20:00 do godziny 18:00 w dniu 11.08.2019 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  06.08.2019 r.

  Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2019 r. oraz z dniem 14 września 2019 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców przez Toyota Bank Polska S.A.
  Wraz z Regulaminem zmieni się również Tabela Opłat i Prowizji.

  Wyżej opisane zmiany podyktowane są z kolejnym etapem dostosowywania się do przepisów Dyrektywy PSD2.

  Jednolity tekst Regulaminów oraz Tabela Opłat i Prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  01.08.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 4 sierpnia 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 4.08.2019 r. w godzinach 8:00-18:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych oraz utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  11.07.2019 r.

  Prace serwisowe aplikacji „Tankuj Korzyści”

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 14.07.2019 r. od godziny 15:00 do 15.07.2019 do godziny 09:00 odbędą się planowane prace serwisowe aplikacji „Tankuj Korzyści”. W tym czasie aplikacja nie będzie dostępna.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  26.06.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 30 czerwca 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2019 r. w godzinach 7:00-14:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W godzinach 7:00-10:00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 8:00-14:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej,  Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  19.06.2019 r.

  Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,  

  uprzejmie informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2019 r. oraz z dniem 14 września 2019 r. wejdą
  w życie zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do 17.12.2011 r. i dla umów zawartych od 18.12.2011 r.), aktualizacji ulegnie również Tabela Opłat i Prowizji.

  Wyżej opisane zmiany podyktowane są z kolejnym etapem dostosowywania się do przepisów Dyrektywy PSD2.

  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminach zawarty jest w tabeli dołączonej do listu bądź wiadomości e-mail, która została wysłana do wszystkich klientów Toyota Bank Polska S.A., natomiast jednolity tekst Regulaminów dostępny jest w zakładce Dokumenty.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  18.06.2019 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 20 czerwca 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2019 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  07.06.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 9 czerwca 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 09 czerwca 2019 r. w godzinach 9:00-13:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  20.05.2019 r.

  Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

  Szanowni Państwo,

  zachęcamy do zapoznania się z komunikatem opracowanym wspólnie przez Prokuraturę Krajową, Komendę Główną Policji, UOKIK, Europejskie Centrum Konsumenckie, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP oraz Zaufaną Trzecią Stronę.
  Komunikat związany jest z bieżącymi atakami na klientów banków przy użyciu fałszywych stron udających pośredników szybkich płatności i jest dostępny pod adresem https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2019/maj/uwaga-na-falszywe-strony-udajace-posrednikow-szybkich-platnosci

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  10.05.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 12 maja 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 12.05.2019 r. w godzinach 7:00-20:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

  W godzinach 7:00-8:00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 8:00-20:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  29.04.2019 r.

  Dostęp do usług Banku w dniach 1 – 3 maja 2019 r.

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że w czasie weekendu majowego system bankowości elektronicznej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian, natomiast Infolinia nie będzie dostępna 1 i 3 maja. 2 maja nasi doradcy pracują w standardowych godzinach od 8.00 do 20.00. W sobotę 4 maja doradcy dostępni będą od 8:00 do 14:00.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  19.04.2019 r.

  Dostęp do usług Banku w dniach 19-22 kwietnia 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 19 kwietnia Toyota Bank pracuje do godziny 15:00 natomiast Infolinia będzie dostępna do godziny 17:00. W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Infolinia nie będzie dostępna. System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Życzymy udanych Świąt.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  09.04.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 9 kwietnia 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 09.04.2019 r. w godzinach 17:00 - 00:00 odbędą się planowe prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności,

  Zespół Toyota Bank

  09.04.2019 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 08.04.2019 r.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.04.2019 r. w godzinach 14:00 – 23:00 występowały problemy techniczne z dostępem do bankowości elektronicznej, serwisu www.toyotabank.pl oraz infolinii Contact Center. Obecnie dostęp do bankowości elektronicznej, serwisu www oraz  infolinia zostały przywrócone i działają  poprawnie.

  Za utrudnienia przepraszamy,
  Zespół Toyota Bank

  28.03.2019 r.

  Dostęp do usług Banku w związku z zamknięciem roku obrachunkowego

  Szanowni Państwo,

  w związku z zamknięciem roku obrachunkowego informujemy, że w dniu 31 marca br. dyspozycje zlecone przez System Bankowości Elektronicznej oraz telefonicznie przez Automatyczny System Telefoniczny po godzinie 13:00 z datą realizacji 31.03.2019 r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2019.

  Transakcje kartami płatniczymi, jak również z wykorzystaniem usługi Toyota Pay Way będą przebiegały bez zakłóceń. Jednocześnie informujemy, że w dniu 31.03.2019 r. od godziny 13:00 do 21:00 system biznes.toyotabank.pl  nie będzie dostępny.

  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  21.03.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 24 marca 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 24.03.2019 r. w godzinach 8:00-18:00 odbędą się planowe prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  28.02.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 3 marca 2019 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 03.03.2019 r. w godzinach 7:00-18:00 odbędą się planowe prace serwisowe.
  W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  14.02.2019 r.

  Prace serwisowe w dniu 17 lutego 2019 r.

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 17.02.2019 r. w godzinach 5:00-20:00 odbędą się planowe prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usług tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  02.01.2019 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2019 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty Standard, Lokaty Plus, Lokaty Sprint oraz Lokaty Mix. Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank