Aktualności

Aktualności

Bieżące informacje ze świata Toyota Bank.

  01.12.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 6 grudnia 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 6 grudnia 2020 r. w godzinach 6:00-8:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usług tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.11.2020 r.

  Aktualizacja aplikacji Tankuj Korzyści

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 24.11.2020 r. udostępniliśmy najnowszą aktualizację aplikacji mobilnej Tankuj Korzyści w sklepach App Store i Google Play.

  Wprowadziliśmy nową szatę graficzną aplikacji wraz z licznymi funkcjonalności takimi jak: historia serwisowa, monitoring polisy, podsumowanie kosztów związanych z samochodem dostępne w sekcji Mój Garaż.

  Więcej informacji na temat najnowszej aktualizacji znajdą Państwo tutaj.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  27.11.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 4.12.2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.

  Zmiany dotyczą kredytu Comfort Pay dla umów zawartych od 4 grudnia 2020 r.:
  1. Dodanie nowego okresu kredytu w wariancie pełnopłatnym (24 miesiące),
  2. Dodanie nowego okresu kredytu w wariancie 0% (10 miesięcy),
  3. Wycofanie z oferty kredytu na okres 12 miesięcy w wariancie 0%.

  Zmiany wprowadzone są na podstawie pkt. 15.28 e) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów Toyota Bank Polska S.A.

  Nowa Tabela Oprocentowania jest dostępna pod adresem: www.toyotabank.pl/tabele

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  23.11.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 25 listopada 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w środę 25.11.2020 r. w godzinach 22:00-0:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  18.11.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 21 listopada 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w sobotę 21.11.2020 r. w godzinach 14:00-20:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do wyciągów elektronicznych oraz zestawień opłat w Bankowości Elektronicznej.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  13.11.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 17 listopada 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że we wtorek 17 listopada 2020 r. w godzinach 6:00-7:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  09.11.2020 r.

  Dostęp do usług banku w dniu 11 listopada 2020 r.

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą środę 11 listopada 2020 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian. 

  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank

  29.10.2020 r.

  Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do 17.12.2011 r. i dla umów zawartych od 18.12.2011 r.). 


  Zmiany wynikają z konieczności dostosowania Regulaminu do zmian wynikających z:

  1. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020, poz. 971).
  2. Orzecznictwa sądów nakazującego dokonywanie zmiany oprocentowania w zależności od zmiany zastosowanego wskaźnika lub czynnika, od którego zmiana zależy.

  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie dla umów zawartych do 17.12.2011 r. dostępny jest tutaj.
  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie dla umów zawartych od 18.12.2011 r. dostępny jest tutaj

  Jednolity tekst Regulaminów dostępny jest na stronie Dokumenty

  W przypadku braku Państwa zgody na ww. zmiany mogą Państwo, bez ponoszenia opłat, odmówić przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian, bądź wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy, której zmiany dotyczą. Informację o sprzeciwie lub wypowiedzeniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku przed wejściem zmian w życie. Nieprzekazanie informacji o sprzeciwie bądź wypowiedzeniu uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień umowy na nowych warunkach. 

  W przypadku sprzeciwu umowa wygasa w dniu poprzedzającym wejście nowych warunków w życie. W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 488 55 50 lub 801 900 700. 

  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank

  29.10.2020 r.

  Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że z dniem 30 listopada 2020 r. oraz z dniem 8 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych. 

  Zmiany od 30 listopada 2020 r. dotyczą wysokości prowizji za przyznanie, odnowienie i zmianę kwoty linii kredytowej oraz wysokości prowizji za udzielenie kredytu Comfort Pay w wariancie standardowym. 

  Zmiany od 8 stycznia 2021 r. dotyczą tytułu opłaty za wypłatę gotówki i dodania nowej opłaty za wypłatę gotówki w oddziale oraz wysokości opłaty rocznej kart kredytowych: Black Pearl, Ice Rose, karty kredytowo-lojalnościowej Toyota More i Double Gold. 

  Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj

  Nowe Tabele Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych dostępne są tutaj

  W/w zmiany zostają wprowadzone na podstawie pkt 15.13. b) Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów. 

  W przypadku braku Państwa zgody na ww. zmiany mogą Państwo, bez ponoszenia opłat, odmówić przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian, bądź wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy, której zmiany dotyczą. Informację o sprzeciwie lub wypowiedzeniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku przed wejściem zmian w życie. Nieprzekazanie informacji o sprzeciwie bądź wypowiedzeniu uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień umowy na nowych warunkach. W przypadku sprzeciwu umowa wygasa w dniu poprzedzającym wejście nowych warunków w życie. 

  W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 488 55 50 lub 801 900 700. 

  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank Polska S.A.

  26.10.2020 r.

  Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że z dniem 2.11.2020 r. wejdą w życie zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców. 

  Zmiany dotyczą opłaty za realizację usługi wypłaty gotówki w oddziale. 
  Nowa Tabela Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców dostępna jest tutaj

  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank Polska S.A. 

  26.10.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że od dnia 2.11.2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. 

  Zmiany dotyczą oprocentowania kart kredytowych dla umów zawartych od 2 listopada 2020 r. i wprowadzone są na podstawie pkt. 15.12 a) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów Toyota Bank Polska S.A. 

  Nowa Tabela Oprocentowania jest dostępna pod adresem: www.toyotabank.pl/tabele 

  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank

  16.10.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 20 października 2020 r.

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że we wtorek 20 października 2020 r. w godzinach 6:00-7:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych. 

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 

  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank

  28.09.2020 r.

  Aktualizacja aplikacji Mobilna Autoryzacja i zmiany graficzne w Bankowości Elektronicznej

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że 28 września 2020 r. udostępniliśmy aktualizację aplikacji Mobilna Autoryzacja.
  Aktualizacja odświeża wygląd graficzny aplikacji (nowe logo banku, kolory, czcionka).

  Dodatkowo odświeżyliśmy również wygląd graficzny bankowości elektronicznej.


  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  23.09.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 27 września 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 27 września 2020 r. w godzinach 8:00-16:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usług tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  02.09.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 6 września 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 6 września 2020 r. w godzinach 7:00-16:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usług tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  10.08.2020 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 15 sierpnia 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę 15.08.2020 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  21.07.2020 r.

  Zmiana Tabel Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 22.07.2020 r. obowiązywać będą nowe Tabele Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.

  Zmianie ulega oprocentowanie: Lokaty Sprint, Lokaty Standard, Lokaty Mix, Lokaty Plus, Lokaty Mocny Procent, Indywidualnego Planu Oszczędzania 2.0 oraz Lokaty dla przedsiębiorców.

  W mocy pozostają korekty oprocentowania na Rachunkach Oszczędnościowo Rozliczeniowych dla Klientów Indywidualnych, o których informowaliśmy 05.06.2020 r. (obowiązująca od dnia 03.08.2020 r.) oraz 08.07.2020 r. (obowiązująca od dnia 05.09.2020 r.)

  Nowe Tabele Oprocentowania dostępne są pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  21.07.2020 r.

  Zmiana oprocentowania kredytów samochodowych dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 22 lipca 2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców.
  Obniżeniu ulega oprocentowanie Kredytu SMARTPLAN oraz Standard Kredytu na samochody nowe i używane.

  Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie umów zawartych od 22 lipca 2020 r.

  Nowa Tabela Oprocentowania dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  08.07.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,  

  uprzejmie informujemy, że od dnia 05.09.2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.

  Zmiany Tabeli Oprocentowania wprowadzone są na podstawie pkt 15.12 a) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów Toyota Bank Polska S.A. i są wynikiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17.03.2020 r., 08.04.2020 r. oraz 28.05.2020 r. o obniżeniu referencyjnych stóp procentowych z 1,5% do 0,1%.

  Zmianie
  ulega oprocentowanie:
  1.    Konta oszczędnościowego
  2.    Konta hybrydowego,
  3.    Konta Click,
  4.    Konta Super Click

  Szczegółowy Wykaz znajduje się tutaj.

  Nowa Tabela Oprocentowania jest również dostępna pod adresem: www.toyotabank.pl/tabele


  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank Polska S.A.

  01.07.2020 r.

  Zmiana Tabel Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 02.07.2020 r. obowiązywać będą nowe Tabele Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.

  Zmianie ulega oprocentowanie:

  dla Klientów Indywidualnych: Lokaty Sprint, Lokaty Standard, Lokaty Mix, Lokaty Plus;
  dla Przedsiębiorców: Rachunku bieżącego i Lokaty na okres 3, 6, 9 i 12 miesięcy.

  W mocy pozostaje korekta oprocentowania na Rachunkach Oszczędnościowo Rozliczeniowych dla Klientów Indywidualnych, o której informowaliśmy Państwa 05.06.2020 r. obowiązująca od dnia 03.08.2020 r.

  Nowe Tabele Oprocentowania dostępne są pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.06.2020 r.

  Komunikat Związku Banków Polskich

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Związku Banków Polskich dotyczącym przedłużenia narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego.

  Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  24.06.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 25 czerwca 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w czwartek 25 czerwca 2020 r. w godzinach 6:00-7:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  08.06.2020 r.

  Dostęp do usług banku w dniu 11 czerwca 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca 2020 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  06.06.2020 r.

  Dostęp do usług banku w dniu 6 czerwca 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2020 r. mogą występować problemy z logowaniem do Bankowości Elektronicznej oraz dostępem do Automatycznego Serwisu Telefonicznego.

  Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu.
  Przepraszamy za utrudnienia.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  05.06.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 03.08.2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.

  Zmiany Tabeli Oprocentowania wprowadzone są na podstawie pkt. 15.12 a) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów Toyota Bank Polska S.A. i są wynikiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020 r. o obniżeniu referencyjnych stóp procentowych.

  Zmianie ulega oprocentowanie:
  1.    Konta osobistego
  2.    Konta oszczędnościowego
  3.    Konta hybrydowego
  4.    Konta Click
  5.    Konta Super Click
  6.    Indeksowanego Konta Oszczędnościowego

  W przypadku Konta oszczędnościowego dla kwot od 400 000 zł i więcej, została wprowadzona nowa stawka oprocentowania.

  Szczegółowy wykaz zmian oprocentowania znajduje się tutaj.

  Nowa Tabela Oprocentowania jest dostępna pod adresem: www.toyotabank.pl/tabele

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  02.06.2020 r.

  Zmiana Tabel Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 03.06.2020 r. obowiązywać będą nowe Tabele Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.

  Zmianie ulega oprocentowanie: Lokaty Sprint, Lokaty Standard, Lokaty Mix, Lokaty Plus, Lokaty Mocny Procent oraz Lokaty dla Firm.

  W mocy pozostaje korekta oprocentowania na Rachunkach Oszczędnościowo Rozliczeniowych, o której informowaliśmy Państwa 20.04.2020 r. obowiązująca od dnia 20.06.2020 r.

  Nowe Tabele Oprocentowania dostępne są pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  02.06.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 05.06.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w piątek 05.06.2020 r. w godzinach 20:00-02:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usług tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  01.06.2020 r.

  Komunikat Związku Banków Polskich

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Związku Banków Polskich dotyczącym ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego.
  Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  29.05.2020 r.

  Zmiana Tabel Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020 r., od dnia 29.05.2020 r. obowiązywać będą nowe Tabele Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.

  Obniżeniu ulega oprocentowanie kredytów: Pożyczka, Comfort Pay (wariant standardowy), Standard Kredyt na samochody nowe i używane, Standard Pożyczka bez AC dla samochodów używanych.
  Wprowadzone zmiany dotyczą umów zawartych od 29.05.2020 r.

  Nowe Tabele Oprocentowania dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  28.04.2020 r.

  Dostęp do Infolinii w dn. 28.04.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  w związku z ogólnopolską awarią dostawców internetowych, w dniu 28.04.2020 r. mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Infolinii Toyota Bank i Toyota Leasing. Czas oczekiwania na połączenie może ulec wydłużeniu.

  Przepraszamy za niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  27.04.2020 r.

  Dostęp do usług banku w dniach 1 i 2 maja 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że dniach 1 i 2 maja 2020 r. Infolinia nie będzie dostępna.
  System bankowości elektronicznej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  27.04.2020 r.

  Aktualizacja aplikacji Mobilna Autoryzacja

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 27.04.2020 r. udostępniliśmy aktualizację aplikacji Mobilna Autoryzacja służącej do zatwierdzania logowania i transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej.
  W aktualizacji wprowadziliśmy nowe udogodnienia.
  Więcej informacji znajduje się na stronie: www.toyotabank.pl/nowe-logowanie/#aktualizacja


  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  23.04.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 27.04.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 27.04.2020 r. w godzinach 06:00-08:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  20.04.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że od dnia 20.06.2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.

  Zmiany Tabeli Oprocentowania wprowadzone są na podstawie pkt. 15.12 a) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów Toyota Bank Polska S.A. i są wynikiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17.03.2020 r. oraz z dnia 08.04.2020 r. o obniżeniu referencyjnych stóp procentowych.

  Zmianie ulega oprocentowanie:
  1.    Konta Hybrydowego,
  2.    Konta Super Click,
  3.    Konta Click dla salda do 7 999 zł,
  4.    Konta Oszczędnościowego dla salda do 49 999 zł.

  Ponadto zmianie ulega oprocentowanie dodatkowe na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym.

  Szczegółowy Wykaz znajduje się tutaj.

  Nowa Tabela Oprocentowania jest dostępna pod adresem: www.toyotabank.pl/tabele

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  14.04.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 17.04.2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania Przedsiębiorców.

  Obniżeniu ulega oprocentowanie środków na Rachunku Bieżącym z 0,30% na 0,10%.
  Wprowadzone zmiany obowiązują od 17.04.2020 r.

  Nowa Tabela Oprocentowania dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/


  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  10.04.2020 r.

  Zmiana Tabel Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 10.04.2020 r. obowiązywać będą nowe Tabele Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.

  Obniżeniu ulega oprocentowanie: Lokaty Sprint, Lokaty Standard, Lokaty Mix, Lokaty Plus, Moto Lokaty, Lokaty Mocny Procent oraz Lokaty dla Firm.
  Dodatkowo dla Lokaty Sprint na 180 dni zwiększa się maksymalna kwota pojedynczej lokaty - do 20 000 zł, a także zwiększa się maksymalna ilość lokat możliwych do założenia przez klienta – do 20 lokat.


  Wprowadzone zmiany dotyczą umów zawartych od 10.04.2020 r.
  Nowe Tabele Oprocentowania dostępne są pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/ 


  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  09.04.2020 r.

  Zmiana Tabel Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 9.04.2020 r. obowiązywać będą nowe Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.

  Obniżeniu ulega oprocentowanie kredytów: Pożyczka, Comfort Pay (wariant standardowy), Standard Kredyt na samochody nowe i używane, Standard Pożyczka bez AC dla samochodów używanych.

  Wprowadzone zmiany dotyczą umów zawartych od 9.04.2020 r.
  Nowe Tabele Oprocentowania dostępne są pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  07.04.2020 r.

  Dostęp do usług banku w dniach 10-13 kwietnia 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 10.04.2020 r. Infolinia będzie dostępna do godziny 17:00. W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Życzymy spokojnych Świąt.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  06.04.2020 r.

  Zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, iż w trosce o zdrowie oraz komfort klientów zwiększamy limit transakcji zbliżeniowych do 100 PLN bez konieczności wprowadzania kodu PIN.

  W celu aktywacji zwiększonego limitu należy dokonać minimum jednej transakcji z użyciem kodu PIN, np. w bankomacie lub umieszczając kartę w terminalu płatniczym. Karty wydawane i wznawiane od 01.04.2020 r. posiadają już zwiększony limit płatności zbliżeniowych do 100 PLN.

  Usługa jest dostępna w terminalach, których operatorzy podnieśli kwotę płatności bez PIN-u do 100 zł.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.03.2020 r.

  Dostęp do usług banku w dniu 31.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  w związku z zamknięciem roku obrachunkowego informujemy, że w dniu 31.03.2020 r. dyspozycje zlecone przez System Bankowości Elektronicznej oraz telefonicznie przez Automatyczny System Telefoniczny po godzinie 17:00 z datą realizacji 31.03.2020 r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2020 r.
  Transakcje kartami płatniczymi, jak również z wykorzystaniem usługi Toyota Pay Way będą przebiegały bez zakłóceń.

  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  27.03.2020 r.

  Możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu i leasingu w związku z koronawirusem

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w celu złagodzenia negatywnych skutków epidemii koronawirusa, umożliwiamy Klientom zawieszenie rat kredytu i leasingu.

  Zawieszenie rat kredytu

  Klient może wnioskować o wstrzymanie płatności do 3 rat w okresie kwiecień – czerwiec 2020. Prolongata polega na zawieszeniu płatności na maksymalnie 3 miesiące i wydłużeniu okresu kredytowania o maksymalnie 3 miesiące, w zależności od wybranego okresu prolongaty. Odsetki z wstrzymanych rat będą doliczone do pierwszej raty po okresie zawieszenia. Klient może wnioskować o odroczenie rat jeśli nie posiada aktualnie żadnych zaległości.


  Zawieszenie rat leasingu

  Klient może wnioskować o wydłużenie terminów płatności faktur do 6 miesięcy (nie dłużej niż do daty zakończenia umowy), dla faktur wystawianych w miesiącach kwiecień - czerwiec 2020 r. Toyota Leasing nie nalicza dodatkowych opłat z Tabeli Opłat i Prowizji ani odsetek karnych, jedynym kosztem odroczenia są odsetki naliczane według oprocentowania kontraktu. Klient może wnioskować o odroczenie płatności jeśli nie posiada aktualnie żadnych zaległości.


  Więcej informacji znajduje się na stronach:

  Informacje dla Klientów Toyota Leasing

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank i Toyota Leasing

  25.03.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 29.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 29.03.2020 r. w godzinach 08:00-20:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  25.03.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 25 marca 2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców. Obniżeniu ulega oprocentowanie Kredytu SMARTPLAN oraz Kredytu Standard na samochody nowe i używane. Obniży się również oprocentowanie Standard Pożyczki bez AC dla samochodów używanych.

  Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie umów zawartych od 25 marca 2020 roku.

  Nowa Tabela Oprocentowania dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  20.03.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 22.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 22.03.2020 r. w godzinach 07:00-09:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do usługi autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  18.03.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej zmianie ulega oprocentowanie maksymalne dla produktów kredytowych.
  Od dnia 18.03.2020 r. oprocentowanie maksymalne wynosi 9,00%.

  Nowe Tabele Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców dostępne są tutaj.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank 

  16.03.2020 r.

  Informacje dotyczące funkcjonowania Banku

  Szanowni Państwo,

  w związku z informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, pragniemy poinformować, że Toyota Bank Polska oraz Toyota Leasing Polska na bieżąco monitorują najnowsze doniesienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na bieżąco podejmują środki ostrożności dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników.


  BEZPIECZNA BANKOWOŚĆ ONLINE

  Zachęcamy do korzystania z systemu bankowości internetowej, w którym można realizować wszystkie operacje bez potrzeby wychodzenia z domu. 

  Rekomendujemy również zastąpienie wszelkich płatności gotówką na rzecz dokonywania płatności kartą.

  Ponadto kontynuujemy obsługę Klientów za pośrednictwem Infolinii. Doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 i w soboty w godzinach 8-14.
  Może się zdarzyć, że czas oczekiwania na połączenie z Doradcą będzie dłuższy niż zwykle, ponieważ w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli część naszych pracowników zostanie ze swoimi dziećmi w domach.


  UWAGA NA FAŁSZYWIE WIADOMOŚCI I PRÓBY WYŁUDZENIA "NA KORONAWIRUSA"

  Pamiętaj, że:

  Bank nigdy nie prosi o podawanie za pośrednictwem maila, sms, telefonu, danych klienta i danych dostępowych do rachunków;

  Bank nie przekazuje także informacji i poradników w wiadomościach e-mail z treściami na temat wykrywania i leczenia koronawirusa;

  Nie otwieraj podejrzanych linków lub załączników.

  Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do Banku, najbliższej jednostce Policji, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl . Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.


  TWOJE ZDROWIE

  Dbaj o siebie, swoich bliskich oraz wszystkich w Twoim otoczeniu. W przypadku podejrzenia zakażenia wiarygodne informacje znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

  Aktualne informacje na temat koronawirusa: 

  Państwowa Inspekcja Sanitarna www.gis.gov.pl  

  Ministerstwo Zdrowia www.gov.pl/web/koronawirus

  Na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące funkcjonowania Banku na stronie www.toyotabank.pl/jak-dzialamy 

  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank

  16.03.2020 r.

  Uwaga na fałszywe wiadomości i próby wyłudzeń "na koronawirusa"

  Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – BCC ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. rezerw krajowych NBP.

  Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.

  Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

  Pamiętaj: w tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidiomologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

  Więcej informacji: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

  10.03.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 15.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 15.03.2020 r. w godzinach 07:00-19:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  04.03.2020 r.

  Prace serwisowe w dniu 09.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 09.03.2020 r. w godzinach 07:00 – 08:00 odbędą się planowe prace serwisowe.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie usługi pobierania wyciągów w  Systemu Bankowości Elektronicznej.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  26.02.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 01.03.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 01.03.2020 r. w godzinach 07:00-20:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  04.02.2020 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 12 lutego 2020 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Obniżeniu ulega oprocentowanie Lokaty Sprint 180 dni, Lokaty Standard na 12 miesięcy i Lokaty Plus na 12 miesięcy. Jednocześnie podnosimy oprocentowanie na Lokacie Standard 24 miesiące i Lokacie Plus 24 miesiące.

  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  31.01.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 02.02.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 02.02.2020 r. w godzinach 13:00-01:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  24.01.2020 r.

  Dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu dzisiejszym 24.01.2020 r. występują problemy z zalogowaniem się do Systemu Bankowości Elektronicznej Toyota Bank.

  Za utrudnienia przepraszamy
  Z poważaniem,

  23.01.2020 r.

  Prace serwisowe w dniu 23.01.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 23.01.2020 r. w godzinach 20:00 – 22:00 odbędą się planowe prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  17.01.2020 r.

  Prace serwisowe w dn. 19.01.2020 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w niedzielę 19.01.2020 r. w godzinach 20:00-21:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank