Corolla Cross

Ubezpieczenie
GAP Bezpieczny Leasing

WYBIERZ UBEZPIECZENIE DLA SIEBIE
I BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA WSZYSTKIE OKOLICZNOŚCI

Finansujesz swoje auto? Nawet w przypadku dużej straty finansowej, takiej jak szkoda całkowita czy kradzież samochodu, ubezpieczenie GAP BEZPIECZNY LEASING pokryje koszty.

Bezpieczeństwo Finansowe

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w przypadku utraty pracy lub konieczności zamknięcia działalności gospodarczej.

ikonka Korzystna oferta

Korzystna oferta

Pokrycie 6 rat leasingu w całym okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Optymalne wykorzystanie budżetu

Gwarantowane świadczenia

Dodatkowe 40% rynkowej wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta.

Dodatkowe środki

Benefity

W przypadku zawarcia nowej umowy benefit lojalnościowy 3000 zł oraz 1000 zł na dowolny cel w pierwszym roku.

Mężczyzna z chłopcem
Co zyskam wykupując Ubezpieczenie GAP Bezpieczny Leasing?

Ubezpieczenie GAP Bezpieczny Leasing chroni w przypadku niespodziewanej utraty pracy bądź zakończenia prowadzonej działalności poprzez wypłatę świadczenia wymaganego do bezkosztowego zamknięcia umowy leasingu w pierwszym roku oraz pokrycie 6 rat leasingu w całym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo gwarantuje 40% rynkowej wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta (40% wypłaty AC).
 

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

- wypełniając formularz na stronie https://cardif.pl/zglos-roszczenie-online

- wysyłając e-mail na adres roszczenia@cardif.pl 

- pisemnie na adres Ubezpieczyciela:

Cardif Assurances Risques Divers S.A., 

Oddział w Polce, Dział Obsługi Roszczeń,

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Czy należy mi się świadczenie z tytułu utraty pracy w razie kiedy sam zwolnię się z pracy lub zamknę firmę z innego powodu niż upadłość?

W takim przypadku nie należy się świadczenie, gdyż ochrona gwarantuje ochronę w sytuacji kiedy klient nie z własnej woli straci pracę lub w sytuacji kiedy będzie musiał zamknąć firmę z powodu strat.

Czy po skorzystaniu ze świadczenia spłaty 6 rat leasingu, ubezpieczenie się kończy?

Nie, w dalszym ciągu pozostaje w mocy ubezpieczenie GAP MTE, natomiast wygasa ubezpieczenie z tytułu utraty pracy wraz z wypłatą 6 raty leasingu.

Prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Nie, ubezpieczenie jest dedykowane dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, stosunku służbowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. 

Załaduj więcej +

GAP Bezpieczny Leasing

Program ubezpieczeń CPI oraz GAP prowadzony jest w ramach umów ubezpieczeń zawieranych indywidualnie przez zainteresowanych klientów. Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie prowadzą działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2021, poz. 1130 z późn. zm.) oraz nie prowadzą działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r., o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o ubezpieczaniach GAP oraz CPI, w szczególności warunki ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz innych materiałach dostępnych w Autoryzowanych Salonach Toyoty i Lexusa, prowadzących działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

Może zainteresuje Cię również?

Mężczyzna w garniturze

Ubezpieczenie Wartości Fakturowej GAP

Dzięki niemu w przypadku szkody całkowitej odzyskasz różnicę między wartością fakturową a kwotą wypłacaną z ubezpieczenia komunikacyjnego.

Dowiedz się więcej