Lokata na krótki czas

Gdzie bezpiecznie ulokować pieniądze na krótki czas?

26 marca 2024

Masz nadwyżkę gotówki i szukasz miejsca, w którym możesz ją bezpiecznie ulokować i na tym zyskać? Do twojej dyspozycji są różnego rodzaju instrumenty finansowe. Niektóre z nich pozwalają zarobić więcej, a inne mniej. Różnią się one od siebie również poziomem ryzyka inwestycyjnego. Co wybrać? Podpowiadamy.

Inwestycja krótkoterminowa, czyli jaka?

Inwestycja krótkoterminowa, zgodnie ze swoją nazwą, trwa niedługi czas – zwykle poniżej jednego roku. W taki sposób można inwestować małe kwoty, ale również pokaźne sumy – wszystko zależy od twojej osobistej sytuacji i zasobności portfela.

Inwestowanie krótkoterminowe znacząco odróżnia się od budowania poduszki finansowej, czy oszczędzania, np. na emeryturę. W jego przypadku liczy się przede wszystkim osiągnięcie zysku w krótkim terminie lub zabezpieczenie środków przed inflacją.

To, czy wybierzesz fundusze inwestycyjne, inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, czy zakup obligacji skarbowych zależy przede wszystkim od preferowanego przez ciebie poziomu ponoszonego ryzyka. Warto bowiem wiedzieć, że każda inwestycja może dać zysk, ale co do zasady wiąże się również z możliwością utraty części środków. Wyjątkiem są lokaty bankowe, czyli depozyty, które nie przewidują żadnego ryzyka utraty zgromadzonych środków. W najgorszym przypadku z lokaty można wypłacić dokładnie tyle, ile się na niej ulokowało (jeśli zerwie się umowę przed czasem).

Lokata bankowa, czyli bezpieczne oszczędzanie

Gromadzenie kapitału na lokatach, podobnie jak na kontach oszczędnościowych, jest całkowicie pozbawione ryzyka. Takie produkty pozwalają na zarabianie na odsetkach. Ich oprocentowanie nie daje bardzo dużego zysku, jednak jest on widoczny.

Przykładowo krótkoterminowa Lokata Sprint w Toyota Banku oferuje oprocentowanie na poziomie 4,8% w przypadku zdeponowania kapitału na 200 dni (aktualne na dzień 4.02.2024 r.).

W przeciwieństwie do obligacji korporacyjnych czy funduszy inwestycyjnych korzystanie z lokat jest bardzo łatwe. Wystarczy wybrać ofertę jednego z banków, podpisać umowę i przelać wybraną kwotę. Nie trzeba mieć wiedzy na temat inwestowania, ani znać się na ekonomii.

Lokaty bankowe, podobnie jak konta oszczędnościowe, nie są związane z żadnym ryzykiem straty środków. Warto natomiast poszukać takiego produktu, który zapewni najwyższe oprocentowanie. Wówczas można najwięcej zyskać i skutecznie chronić swoje pieniądze przed inflacją.

Bezpieczne są również Obligacje Skarbu Państwa. Sprawdź, czym one są i jak działają.

Obligacje skarbowe — czy są bezpieczne?

Obligacje Skarbu Państwa to papiery dłużne emitowane przez rząd (Ministerstwo Finansów).  Uchodzą za bezpieczne inwestycje krótkoterminowe, które są zabezpieczone przed ryzykiem straty kapitału.

Ich emitentem, czyli wydawcą, jest Skarb Państwa, który gwarantuje wypłatę należnych świadczeń całym swoim majątkiem. To oznacza, że obligatariuszom, czyli osobom, które zakupiły obligacje, nie grozi utrata zainwestowanych pieniędzy ani należnych im odsetek.

Obligacje skarbowe można kupić bezpośrednio na stronie ministerstwa oraz w bankach. Cena jednostkowa zaczyna się już od 100 zł, dlatego jest to świetny sposób na inwestowanie małych kwot. Zyski nie są bardzo duże, jednak pozwalają zabezpieczyć kapitał przed utratą wartości w czasie. Szczególnie polecane pod tym względem są obligacje indeksowane inflacją.

Warto podkreślić, że obligacje korporacyjne nie są tym samym instrumentem, co obligacje skarbowe. W ich przypadku emitentem są duże międzynarodowe korporacje. Zakup obligacji notowanych na giełdzie jest raczej dla doświadczonych inwestorów.

Zastanawiasz się, jak inwestować krótkoterminowo? Masz do wyboru wiele rozwiązań. Weź pod uwagę przede wszystkim to, czy jesteś gotowy na ewentualną stratę w razie nieudanej inwestycji. Jeśli nie chcesz ryzykować, optymalnym wyborem będzie lokata krótkoterminowa.