Dłonie na klawiaturze laptopa

Jak bezpiecznie płacić kartą kredytową?

16 stycznia 2023

Karta kredytowa pozwala na wygodne dokonywanie zakupów z odroczonym terminem płatności. Aby jednak korzystanie z niej było bezpieczne, warto pamiętać o kilku zasadach. Sprawdź, jak uchronić się przed nieautoryzowaną transakcją.

Polacy najczęściej korzystają z kart debetowych, jednak karty kredytowe też są popularne. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), stanowią one blisko 12% wszystkich kart płatniczych. Nie ma się czemu dziwić, płatności kartą są wygodne, można z nich korzystać w ramach tzw. e-portfela. Ważne jest jednak stosowanie się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa, aby uchronić się przed transakcjami dokonywanymi przez osoby niepowołane.

Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa działa na identycznej zasadzie jak każda karta płatnicza. Aby dokonać płatności, należy:

  • dysponować wystarczającą kwotą,
  • podać dane z karty kredytowej – w momencie finalizowania transakcji.

Jeśli bank stosuje dodatkowe zabezpieczenie, transakcję trzeba będzie także dodatkowo zautoryzować, np. poprzez podanie kodu 3D Secure lub potwierdzenie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Różnica między kartą płatniczą wydawaną do rachunku osobistego a kartą kredytową jest taka, że w przypadku tej pierwszej korzystamy ze środków własnych zgromadzonych na rachunku, a w przypadku karty kredytowej – ze środków uzyskanych od banku z opcją spłaty w okresie bezodsetkowym lub w wariancie rozłożenia płatności na raty.

Zasady bezpiecznych płatności kartą kredytową

Płacenie kartą kredytową, chociaż jest obarczone pewnym ryzykiem nieautoryzowanych płatności, jest bezpieczne. Ważne jest jednak to, aby dokonywać płatności z rozwagą – z zachowaniem najważniejszych zasad. O czym należy pamiętać?

Nie ujawniaj żadnych danych z karty

Niech dane widniejące na karcie kredytowej pozostaną „tajemnicą”. Nie ujawniaj ich, a w szczególności kodu CVV/CVC – są to bowiem informacje identyfikujące właściciela. Na ich podstawie łatwo i szybko można dokonać transakcji na dowolną kwotę – o ile pozwala na to limit na karcie kredytowej.

Bazuj na dodatkowych metodach autoryzacji

Dwuetapowa weryfikacja bezpieczeństwa pozwala ograniczyć ryzyko dokonania transakcji dokonanej przez osobę niepowołaną. Może to być wspomniany kod 3D Secure lub dodatkowe potwierdzenie w aplikacji mobilnej banku.

Pamiętaj! Zanim zautoryzujesz jakąkolwiek transakcję na karcie kredytowej, sprawdź poprawność danych. Upewnij się, że nazwa sprzedawcy czy kwota są właściwe. Jeśli to nie ty dokonujesz płatności, odrzuć autoryzację.

Korzystaj z zabezpieczonych stron sklepów internetowych

Zanim wprowadzisz dane karty kredytowej i dokonasz transakcji, upewnij się, że strona internetowa sklepu jest zabezpieczona. W pasku przeglądarki (przed adresem URL) powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki. Warto przy tym sprawdzić ważność certyfikatu oraz dane jego właściciela.

Chociaż operatorzy kart kredytowych oraz banki robią wiele, aby transakcje były bezpieczne, ty również musisz o to zadbać. Grunt to zachowanie ostrożności i dokładne weryfikowanie dokonywanych przelewów.