Toyota Corolla biała

Leasing samochodu – jakie formalności cię czekają?

20 października 2023

Leasing samochodów nowych i używanych to bardzo popularna metoda finansowania, z której mogą skorzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Jakie dokumenty są wymagane, by móc podpisać umowę i otrzymać auto do użytkowania? Sprawdź, jak wyglądają formalności w różnych przypadkach.

Dokumenty potrzebne do umowy leasingowej – procedura uproszczona

Leasing samochodu osobowego w uproszczonej procedurze umożliwia klientom sfinansowanie auta bez potrzeby przedstawiania dokumentów finansowych. Jeśli szukasz pojazdu dla firmy, nie musisz okazywać leasingodawcy:

 • deklaracji PIT lub CIT,
 • zestawień z księgi przychodów i rozchodów,
 • bilansów,
 • rachunków zysków i strat.

Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta znacznie szybciej niż w przypadku standardowej procedury. Zwykle wystarczy złożyć wniosek leasingowy, a także dołączyć do niego kserokopię dowodu osobistego oraz pisemne oświadczenie o wynikach finansowych firmy z ostatniego roku obrotowego.

Reszta formalności wygląda standardowo. Podpisujesz umowę, w której znajdą się wszystkie istotne informacje. Warto zwrócić uwagę między innymi na to, czy obowiązuje cię pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dokumenty potrzebne do umowy leasingowej – procedura standardowa

Leasing samochodu z procedurą standardową jest nieco bardziej wymagający. Skorzystanie z leasingowanego samochodu jest uwarunkowane przedstawieniem szeregu dokumentu. W przypadku spółki prawa handlowego to mogą być:

 • faktura pro forma + specyfikacja techniczna samochodu,
 • wypełniony wniosek leasingowy,
 • ewentualnie umowa spółki,
 • czasem również dane z dowodu osobistego reprezentantów,
 • ewentualnie bilans i rachunek zysków i strat za bieżący oraz ubiegły rok obrachunkowy.

To przykładowy zestaw dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy. W przypadku kredytu czy leasingu operacyjnego każda firma finansująca może ustalać własne warunki dotyczące dokumentów wymaganych w ramach umowy leasingu.

Zasada jest jednak taka, że tradycyjny leasing ze standardową procedurą wiąże się z większą liczbą formalności niż uproszczony.

Leasing auta – leasing konsumencki czy na firmę?

Obecnie umowę leasingową możesz podpisać nie tylko wtedy, gdy prowadzisz firmę. Takie finansowanie jest również dostępne dla osób fizycznych. Określa się go wówczas jako leasing konsumencki.

Jak działa leasing w każdym z przypadków? Wśród podobieństw pomiędzy finansowaniem dla przedsiębiorców i osób prywatnych można wskazać poniższe kwestie.

 • Klient ma możliwość wykupu auta po zakończeniu umowy leasingowej.
 • Właścicielem pojazdu pozostaje firma leasingowa.
 • Klient zwykle płaci ratę leasingu ustaloną na początku umowy, choć nie jest to regułą.
 • Można wziąć leasing na samochody nowe, a także na samochody używane (zależy od polityki danej firmy).
 • Użytkowanie samochodu osobowego może być ograniczone limitem kilometrów.
 • Po zakończeniu umowy można wymienić auto na inne.
 • Badana jest zdolność do zaciągania zobowiązań klienta.
 • Ustalana jest wartość wykupu na koniec umowy.

Główna różnica polega na tym, że osoba prywatna nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych istotnych z punktu widzenia rozliczeń podatkowych firmy. Co zrozumiałe, nie musi ona także dostarczać żadnych dokumentów finansowych. W przypadku procedury uproszczonej zwykle wystarczy dowód osobisty.

Warto również wspomnieć o nieco odmiennej formie finansowania, jaką jest leasing finansowy. W jego przypadku, po wygaśnięciu umowy, samochód automatycznie staje się własnością leasingobiorcy. Natomiast w leasingu operacyjnym klient ma prawo wykupić go na końcu umowy, po wpłaceniu wcześniej ustalonej kwoty. Szczegóły zależą od oferty konkretnej firmy leasingowej.

Nieco innym produktem, który umożliwia korzystanie z samochodu osobowego, jest wynajem długoterminowy. Zasada jego działania jest odmienna od leasingu.

W Toyota Leasing możesz skorzystać z różnych rodzajów leasingu samochodu – operacyjnego, finansowego oraz konsumenckiego (Leasing KINTO ONE). W ostatnim przypadku formalności są uproszczone do minimum. 

Umowa leasingowa samochodu – jakie dokumenty będą niezbędne?

Leasing pozwala na korzystanie z wybranego samochodu bez konieczności kupowania go za gotówkę. To świetny wybór zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, że przed podpisaniem umowy leasingodawca zawsze bada zdolność kredytową klienta. Właśnie dlatego leasingobiorca musi przedstawić wymagane dokumenty, które umożliwią ocenę, czy będzie on w stanie spłacać miesięczne raty.

Zakres zaświadczeń, które trzeba okazać, jest zróżnicowany. W przypadku osób prywatnych, które chcą przejść procedurę uproszczoną, formalności są minimalne. Zwykle potrzebny jest jedynie dowód osobisty oraz konieczność dokonania wpłaty własnej.

Przedsiębiorców najczęściej czeka nieco bardziej rozbudowany proces podpisywania umowy. Nie jest on jednak skomplikowany ani nie wymaga sporych nakładów czasu. Dzięki temu zarówno osoba prywatna, jak i firma, może szybko otrzymać nowy samochód. Po zakończonej umowie każdy klient może go wykupić.