kredyty i pożyczki

Jak działamy obecnie?

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zapewniamy Państwu pełny dostęp do naszych usług online

Monitorujemy najnowsze doniesienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na bieżąco podejmujemy środki ostrożności dla zdrowia oraz bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników.

Odsetki od prolongowanych rat leasingowych

Czego dotyczy e-mail o odsetkach do rat prolongowanych?

W wiadomości mailowej potwierdzającej objęcie Korzystającego Najemcę rozwiązaniem pomocowym polegającym na wydłużeniu terminów płatności faktur, Toyota Leasing informowała, że z przesunięciem terminów zapłaty faktur będzie się wiązało naliczenie odsetek. Odsetki naliczono za okres przedłużonego, w stosunku do umownego, terminu płatności faktur VAT. Stopa odsetek jest oprocentowaniu, według którego została zawarta umowa leasingu / najmu.

Jeżeli Korzystający / Najemca zapłacił za fakturę po pierwotnym terminie płatności faktury (wynikającym z zapisów umowy) ale przed prolongowanym terminie płatności, odsetki zostaną naliczone do terminu faktycznej zapłaty.

Jeżeli Korzystający / Najemca zapłacił za fakturę po pierwotnym terminie płatności faktury (wynikającym z zapisów umowy) ale po prolongowanym terminie płatności, odsetki zostaną naliczone do prolongowanego terminu płatności.

W jaki sposób zostały wyliczone odsetki do prolongowanych terminów płatności?

Stopa odsetek jest równa oprocentowaniu, według którego została zawarta umowa leasingu / najmu. Odsetki wyliczono według następującego wzoru:

(K x D x P)/365

Gdzie:

K – kwota faktury

D – liczba dni (różnica w dniach pomiędzy datą zapłaty lub datą prolongaty a pierwotnym terminem płatności wynikającym z zapisów umowy)

P – stopa oprocentowania umowy

Jeżeli Korzystający / Najemca zapłacił za fakturę po pierwotnym terminie płatności faktury (wynikającym z zapisów umowy) ale przed prolongowanym terminie płatności, odsetki zostaną naliczone do terminu faktycznej zapłaty.

Jeżeli Korzystający / Najemca zapłacił za fakturę po pierwotnym terminie płatności faktury (wynikającym z zapisów umowy) ale po prolongowanym terminie płatności, odsetki zostaną naliczone do prolongowanego terminu płatności.

Do jakich faktur naliczono odsetki?

Informacja dotycząca numeru faktur, do których naliczono odsetki znajduje się na notach odsetkowych. Odsetki są wystawiane tylko za faktur objętych prolongatą która była stosowana na wniosek Korzystających / Najemców w miesiącach od 04 do 09.2020 r.

Dlaczego mam płacić za odsetki skoro Toyota Leasing przedłużyła termin płatności na fakturach?

Toyota Leasing ponosi koszty finansowania zakupu przedmiotów leasingu dla Korzystających / Najemców na rynku finansowym. Korzystający / Najemca podpisując umowę uzyskuje uprawnienie do korzystania i pobierania pożytków z przedmiotów leasingu. W zamian za powyższe Korzystający / Najemca zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu / Wynajmującemu wynagrodzenia w postaci miesięcznych rat leasingu / najmu zgodnie z określonym w umowie harmonogramem i terminami płatności. Zmiana (wydłużenie) terminu płatności poszczególnych rat wiąże się ze zwiększeniem kosztów finansowania przedmiotu przez Finansującego / Wynajmującego na rynku finansowym, które powinny zostać zwrócone Finansującemu / Wynajmującego przez Korzystającego / Najemcę.

W wiadomości mailowej potwierdzającej objęcie Korzystającego / Najemcy rozwiązaniem pomocowym polegającym na wydłużeniu terminów płatności faktur Toyota Leasing informowała, że z przesunięciem terminów zapłaty faktur będzie się wiązało naliczenie odsetek. Odsetki naliczono za okres przedłużonego, w stosunku do umownego, terminu płatności faktur VAT. Stopa odsetek jest równa oprocentowaniu, według którego została zawarta umowa leasingu / najmu.

Jeżeli Korzystający / Najemca zapłacił za fakturę po pierwotnym terminie płatności faktury (wynikającym z zapisów umowy) ale przed prolongowanym terminie płatności, odsetki zostaną naliczone do terminu faktycznej zapłaty.

Jeżeli Korzystający / Najemca zapłacił za fakturę po pierwotnym terminie płatności faktury (wynikającym z zapisów umowy) ale po prolongowanym terminie płatności, odsetki zostaną naliczone do prolongowanego terminu płatności.

Na czym polega pomoc skoro muszę za nią zapłacić odsetki?

Toyota Leasing przypomina, że zgodnie z zapisami umowy, w przypadku zwłoki Korzystającego / Najemcy z zapłatą faktur wynikających z umowy, Finansujący / Wynajmujący posiada uprawnienie do rozwiązania umowy i naliczenia odsetki za zwłokę. Dodatkowo Finansujący / Wynajmujący posiada uprawnienie do obciążenia Korzystającego / Najemcę kosztami windykacyjnymi i egzekucyjnymi. W przypadku braku prolongaty przy jednoczesnym nie uregulowaniu przez Korzystającego / Najemcę płatności wynikających z rat leasingu / najmu, Korzystający / Najemca zmuszony byłby do ponoszenia powyżej wskazanych kosztów.

Prolongowanie przez Finansującego / Wynajmującego terminów zapłaty wybranych rat leasingu / najmu pozwoliło Korzystającemu / Najemcy na przesunięcie obciążeń finansowych zapadających w najtrudniejszym okresie epidemii (w którym ograniczono działalność niektórych branż) na czas późniejszy.

Należy jednak pamiętać, że Toyota Leasing ponosi koszty finansowania zakupu przedmiotów leasingu dla Korzystających / Najemców na rynku finansowym. Korzystający / Najemca podpisując umowę uzyskuje uprawnienie do korzystania i pobierania pożytków z przedmiotów leasingu / najmu. W zamian za powyższe Korzystający / Najemca zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu / Wynajmującemu wynagrodzenia w postaci miesięcznych rat leasingu / najmu zgodnie z określonym w umowie harmonogramem i terminami płatności. Zmiana (wydłużenie) terminu płatności poszczególnych rat wiąże się ze zwiększeniem kosztów finansowania przedmiotu ponoszonych przez Finansującego / Wynajmującego, które powinny zostać zwrócone Finansującemu / Wynajmującemu przez Korzystającego / Najemcę.

Załaduj więcej +

Bezpieczna bankowość online

Zachęcamy do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, w którym można realizować wszystkie operacje bez potrzeby wychodzenia z domu.

Zaloguj się do bankowości online

Dyspozycja leasingowa online

Zachęcamy do korzystania z serwisu Dyspozycje online, który umożliwia wysyłanie zgłoszeń dotyczących umów leasingu i najmu bez potrzeby wychodzenia z domu.

Złóż dyspozycję leasingową online

Dostępność Infolinii

Kontynuujemy obsługę Klientów za pośrednictwem Infolinii. Doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 i w soboty w godzinach 8-14.

Może się zdarzyć, że czas oczekiwania na połączenie z Doradcą ulegnie wydłużeniu.

Google Pay - płatności telefonem

Rekomendujemy również zastąpienie wszelkich płatności gotówką na rzecz dokonywania płatności kartą.

google pay
Dodaj swoją kartę Toyota Bank do aplikacji Google Pay i płać
za zakupy telefonem - wystarczy, że zbliżysz go do terminala.

Jak aktywować płatność telefonem?

Google Pay_1

Pobierz aplikację Google Pay

ze sklepu Google Play i zainstaluj ją na swoim telefonie.

Google Pay_2

Dodaj kartę płatniczą

do aplikacji – wpisz dane ręcznie lub zrób zdjęcie karty, a następnie aktywuj ją, wpisując jednorazowy kod przesłany w SMS.

Google Pay_3

Gotowe!

Teraz możesz płacić za swoje zakupy telefonem.

Płatności zbliżeniowe do 100 zł bez PIN

W trosce o zdrowie oraz komfort klientów zwiększamy limit transakcji zbliżeniowych do 100 PLN bez konieczności wprowadzania kodu PIN.

Aby aktywować zwiększony limit należy dokonać minimum jednej transakcji z użyciem kodu PIN, np. w bankomacie lub terminalu płatniczym - umieszczając kartę w terminalu.

Karty wydawane i wznawiane od 01.04.2020 r. posiadają już zwiększony limit płatności zbliżeniowych do 100 PLN. Usługa jest dostępna w terminalach, których operatorzy podnieśli kwotę płatności bez PIN-u do 100 zł.

Zapoznaj się z ulotka informacyjną VISA o limitach płatności zbliżeniowych tutaj

ODROCZENIE
SPŁATY KREDYTU

Wniosek o odroczenie spłaty kredytu możesz złożyć online za pośrednictwem dedykowanego formularza.

Pamiętaj:

 • możesz wnioskować o odroczenie spłaty maksymalnie do 9 rat
 • odroczenie spłaty kredytu polega na zawieszeniu płatności maksymalnie do 9 miesięcy i wydłużeniu okresu kredytowania maksymalnie do 9 miesięcy, w zależności od wybranego okresu zawieszenia
 • wniosek o odroczenie rat kredytu możesz złożyć do 31 marca 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

Wskaż:

 • dane przedsiębiorstwa i dane umowy
 • wybierz PKD (klasyfikacja działalności)
 • liczbę rat, o których odroczenie wnioskujesz

Wniosek o odroczenie rat kredytu

ODROCZENIE LUB OBNIŻENIE
SPŁATY RATY LEASINGOWEJ

Wniosek o odroczenie lub obniżenie spłaty rat leasingowych możesz złożyć online w serwisie Dyspozycje online.

Pamiętaj:

 • możesz wnioskować o odroczenie lub o obniżenie wysokości wybranych rat leasingowych jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą objętą wsparciem w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0
 • nie naliczamy dodatkowych opłat z Tabeli Opłat i Prowizji ani odsetek karnych
 • możesz wnioskować o odroczenie lub o obniżenie wysokości wybranych rat płatności jeśli zawarłeś umowę leasingu przed 13.03.2020 r.
 • możesz wnioskować o wsparcie dotyczące maksymalnie 9 rat (z uwzględnieniem okresu odroczenia lub obniżenia na podstawie pierwotnego moratorium)

Jak złożyć wniosek?

 • Sprawdź na liście PKD czy jesteś uprawniony do uzyskania wsparcia (Pobierz pdf)
 • Wejdź na stronę https://dyspozycje.toyotaleasing.pl
 • Po podaniu danych umowy, z listy tematów dyspozycji wybierz: Działania pomocowe – koronawirus

Wskaż:

 • miesiące, w stosunku do których wnioskujesz o uzyskanie wsparcia
 • numer PKD określający branżę, w której działa Twoja firma

Wniosek o odroczenie/obniżenie rat leasingu

Co jeszcze musisz wiedzieć o odroczeniu spłaty
kredytu?

 • Odroczenie dotyczyć może następujących produktów: kredyt, limit kredytowy w rachunku bieżącym.
 • Odroczenie dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.
 • Jeżeli skorzystasz z odroczenia spłaty kredytu może zwiększyć się całkowity koszt finansowania (za okres odroczenia naliczane są odsetki zgodnie z oprocentowaniem umowy). Dokonaj realnej oceny możliwości finansowych przed złożeniem wniosku o odroczenie spłaty kredytu.
 • Po złożeniu wniosku Bank zweryfikuje złożony wniosek i przygotuje dla Ciebie nowy harmonogram spłat, w ramach którego wysokość rat kredytu oraz długość okresu kredytowania ulegnie zmianie. W związku z tym pierwsza rata po okresie odroczenia będzie wyższa o doliczone odsetki z okresu odroczenia płatności. Ponadto, pozostały do zapłaty kapitał, zostaje rozłożony na pozostały do spłaty okres kredytowania, co spowoduje podwyższenie wszystkich rat po okresie odroczenia. Nadto, okres kredytowania zostaje wydłużony o okres odroczenia.
 • W okresie odroczenia spłaty odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem określonym w umowie.
 • Nie pobieramy dodatkowych opłat za realizację odroczenia spłaty.
 • O przyjęciu wniosku o odroczenie spłaty poinformujemy Cię SMS’em. Od tego momentu nie musisz nic więcej robić. Obsługa może potrwać maksymalnie 14 dni. O realizacji zgłoszenia powiadomimy Cię kolejnym SMS’em.
 • Złóż wniosek najpóźniej 7 dni roboczych przed najbliższym terminem spłaty raty.
 • Numer telefonu komórkowego, który podajesz we wniosku, musi być taki sam, jak numer w Twoich danych udostępnionych w Toyota Bank.
 • Informacja o odroczeniu spłaty kredytu będzie przekazana do Biura Informacji Kredytowej i będzie widoczna dla wszystkich użytkowników BIK (m.in. innych banków).
 • Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od wniosku dotyczącego zmiany warunków kredytu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie nowego harmonogramu raty spłat kredytu. W celu skorzystania z prawa odstąpienia możesz złożyć wniosek o odstąpienie w tym terminie wypełniając formularz kontaktowy lub dzwoniąc na Infolinię.

Co jeszcze musisz wiedzieć o odroczeniu lub
o obniżeniu spłaty rat leasingu?

 • Odroczenie lub obniżenie wysokości spłaty wybranych rat dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.
 • Jeżeli skorzystasz z odroczenia lub obniżenia obniżonej wysokości raty może zwiększyć się całkowity koszt finansowania (wynikający z późniejszego, w stosunku do pierwotnego, spłacenia rat). Dokonaj realnej oceny możliwości finansowych przed złożeniem wniosku o obniżenie wysokości wybranych rat.
 • W okresie odroczenia lub obniżenia rat odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem, według którego została zawarta umowa leasingu/najmu.
 • Nie pobieramy dodatkowych opłat za realizację procesu zmiany harmonogramu rat i sporządzenie aneksu do umowy.
 • O przyjęciu wniosku o odroczenie lub obniżeniu rat i zmianie harmonogramu poinformujemy Cię e-mailem. Otrzymasz aneks do umowy uwzględniający zmianę harmonogramu. Prosimy o podpisanie i odesłanie podpisanego aneksu. Obsługa może potrwać maksymalnie 7 dni roboczych. O realizacji zgłoszenia powiadomimy Cię kolejnym e-mailem.
 • Złóż wniosek najpóźniej 3 dni robocze przed najbliższym terminem wystawienia faktury za raty leasingowe.
 • Numer telefonu komórkowego, który podajesz we wniosku, musi być taki sam, jak numer w Twoich danych udostępnionych w Toyota Leasing.

Tarcza Antykryzysowa dla Przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa to program rządu, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa.

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem Antykryzysowym dla Przedsiębiorców przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Jak najszersze skorzystanie przez przedsiębiorstwa z opisanych w przewodniku rozwiązań może pomóc w zmitygowaniu szeregu ryzyk związanych z działalnością.

Przewodnik Antykryzysowy

Obsługa Klientów w siedzibie

W przypadku wizyty w naszej siedzibie prosimy pamiętać o:

obowiązek zasłaniania ust i nosa

Na czym polega? Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa m.in. w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług. Obowiązuje od: czwartku 16 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Informujemy, że w celu identyfikacji Państwa tożsamości w trakcie obsługi będziemy prosili o uchylenie maski. Pamiętajmy, aby nie dotykać przodu maski przy jej uchylaniu, tylko chwycić ją z tyłu lub boku za wiązanie. Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk. Przypominamy o konieczności zachowania min. 2-metrowej odległości od innych osób.

Uwaga na fałszywe wiadomości i próby wyłudzenia "na koronawirusa"

Pamiętaj, że:

 • Bank nigdy nie prosi o podawanie za pośrednictwem maila, sms, telefonu, danych klienta i danych dostępowych do rachunków;
 • Bank nie przekazuje także informacji i poradników w wiadomościach e-mail z treściami na temat wykrywania i leczenia koronawirusa;
 • Nie otwieraj podejrzanych linków lub załączników.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do Banku, najbliższej jednostce Policji, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/).
Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

Więcej informacji: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

Twoje zdrowie

Dbaj o siebie, swoich bliskich oraz wszystkich w Twoim otoczeniu. W przypadku podejrzenia zakażenia wiarygodne informacje znajdziesz tutaj:
https://gov.pl/web/koronawirus

Aktualne informacje na temat koronawirusa:
Państwowa Inspekcja Sanitarna https://gis.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia https://gov.pl/web/koronawirus

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus ?