Samochód elektryczny

MÓJ ELEKTRYK

Skorzystaj z promocji EKO Leasing 100%

Skorzystaj ze specjalnej oferty leasingu
na Toyotę bZ4X z 2024 roku!


Suma opłat przy założeniach promocji już od 100,1%!


*Promocyjny EKO Leasing 100% łączy się z dotacją Mój Elektryk oraz innymi promocjami.

Pełna dostępność

Dla kogo?

Promocja skierowana jest do przedsiębiorców

Konfiguratory

Jakie modele?

Promocja obejmuje wyłącznie Toyotę bZ4X z roku produkcji 2024

Wygodny okres

Kiedy?

Promocja trwa od 09.04.2024r. do 31.05.2024 r.

SKORZYSTAJ Z RZĄDOWEJ DOPŁATY
DO ZAKUPU NOWEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Skorzystaj z rządowego programu „Mój Elektryk” i zyskaj dotację na nowy, zeroemisyjny samochód osobowy lub pojazd dla firmy w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako wsparcie ekologicznych działań na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń.
Wysokość dofinansowania zależy od tego czy jesteś klientem indywidualnym, czy prowadzisz firmę a także od kategorii wybranego samochodu, posiadania karty Dużej Rodziny, wysokości podatku VAT rozliczanego przez Twoją firmę oraz decyzji dotyczącej średniorocznego minimalnego przebiegu samochodu. 

Nie wiesz, którą dopłatę wybrać?

Samochód elektryczny 2
  Maksymalna cena pojazdu Kwota dotacji Kategoria samochodu
Osoba fizyczna 225 000 zł 18 750 zł M1 - samochód osobowy do 8 miejsc
(nie licząc miejsca kierowcy), np. Toyota bZ4X
Osoba fizyczna
z Kartą Dużej Rodziny
Brak limitu 27 000 zł


Nasi Doradcy w salonie Toyota lub Lexus pomogą Ci wybrać odpowiednie finansowanie
i przejść przez proces pozyskiwania dotacji na zakup w ramach programu „Mój Elektryk”.

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI

Diler określi wysokość dotacji, którą możesz otrzymać.
INFORMACJA O DOTACJI

INFORMACJA O DOTACJI

Diler poinformuje Cię o przyznaniu dotacji i planowanym terminie odbioru Twojego auta.
PODPISANIE UMÓW

PODPISANIE UMÓW

Podpisujesz umowę leasingu i umowę dotacji. Dokonujesz wpłaty wstępnej ze środków własnych na podstawie faktury od Toyota Leasing, oraz faktury za opłatę transferową.
PRZEDSTAWIENIE OFERTY FINANSOWANIA

PRZEDSTAWIENIE OFERTY FINANSOWANIA

Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami Diler wybierze najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę z uwzględnieniem dotacji i złoży wniosek o leasing.
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

Razem z Dilerem wypełnisz wniosek o dotację.
W DROGĘ TWOIM ELEKTRYKIEM!

W DROGĘ TWOIM ELEKTRYKIEM!

Odbierasz samochód, który zostaje oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu z NFOŚiGW. Dotacja wpływa na konto Toyota Leasing i zostaje przekazana Klientowi przelewem.
Samochód elektryczny 7
Samochód elektryczny 3

SPRAWDŹ kategorię pojazdu, którą jesteś zainteresowany

Samochód elektryczny 4

M1

pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących (poza miejscem kierowcy)

Samochód elektryczny 5

N1

pojazdy do przewozu ładunku o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony

Od czego zależy dofinansowanie?

Zależy od kategorii wybranego przez Ciebie pojazdu, wysokości podatku VAT rozliczanego
przez Twoją firmę oraz decyzji dotyczącej średniorocznego minimalnego przebiegu samochodu.

Kategoria pojazdu M1 (np. Toyota bZ4X)
Uzależniona od wysokości podatku VAT rozliczanego przez przedsiębiorcę:
N1 (np. Toyota PROACE)
Maksymalna cena
pojazdu brutto
276 750 zł 100% odliczenia VAT Nie dotyczy
248 205 zł 50% odliczenia VAT
225 000 zł Brak możliwości odliczenia VAT
Kwota dofinansowania 18 750 zł Brak wymaganego
średniorocznego przebiegu
50 000 zł (do 20% kosztów kwalifikowanych,
brak wymaganego średniorocznego przebiegu)
27 000 zł Przy średniorocznym przebiegu
wyższym niż 15 000 km
70 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych,
przy średniorocznym przebiegu wyższym
niż 20 000 km)


Nasi Doradcy w salonie Toyota lub Lexus pomogą Ci wybrać odpowiednie finansowanie
i przejść przez proces pozyskiwania dotacji na zakup w ramach programu „Mój Elektryk”.

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI

Diler określi wysokość dotacji, którą możesz otrzymać.
INFORMACJA O DOTACJI

INFORMACJA O DOTACJI

Diler poinformuje Cię o przyznaniu dotacji i planowanym terminie odbioru Twojego auta. Okres weryfikacji wniosku trwa max. do kilku tygodni.
PODPISANIE UMÓW

PODPISANIE UMÓW

Podpisujesz umowę leasingu i umowę dotacji. Dokonujesz wpłaty wstępnej ze środków własnych na podstawie faktury od Toyota Leasing, oraz faktury za opłatę transferową.
PRZEDSTAWIENIE OFERTY FINANSOWANIA

PRZEDSTAWIENIE OFERTY FINANSOWANIA

Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami Diler wybierze najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę z uwzględnieniem dotacji i złoży wniosek o leasing.
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

Razem z Dilerem wypełnisz wniosek o dotację.
W DROGĘ TWOIM ELEKTRYKIEM!

W DROGĘ TWOIM ELEKTRYKIEM!

Odbierasz samochód, który zostaje oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu z NFOŚiGW. Dotacja wpływa na konto Toyota Leasing i zostaje przekazana Klientowi przelewem.
Samochód elektryczny 6
Na czym polega Program „Mój Elektryk”?

„Mój elektryk” to program dotacji do zakupu nowych samochodów zeroemisyjnych ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.

9 czerwca 2022 Toyota Leasing Polska podpisała umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, który jest dysponentem środków z programu „Mój elektryk” przygotowanego przez NFOŚiGW. Tym samym nasi obecni i nowi klienci mają możliwość składania wniosków o dotację w ramach tzw. ścieżki leasingowej. 

Klienci zainteresowani kupnem samochodu za gotówkę lub na kredyt mogą wnioskować o dofinansowanie samodzielnie, bezpośrednio w NFOŚiGW, dołączając niezbędne dokumenty Sprawdź

Do kogo skierowany jest program „Mój Elektryk” w Toyota Leasing?

Program skierowany jest do klientów zainteresowanych leasingiem samochodu zeroemisyjnego (osobowego lub dostawczego, elektrycznego lub wodorowego) Toyota lub Lexus, tj.: 

 • Osób fizycznych
 • Przedsiębiorców
 • Jednostek sektora finansów publicznych
 • Instytutów badawczych
 • Stowarzyszeń i Fundacji
 • Spółdzielni i rolników indywidualnych
 • Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych i pozostałych organizacji religijnych.
 • Jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe
 • Organów prowadzących szkołę lub placówkę w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe

Zasady przyznawania dotacji do opłaty wstępnej leasingu i wynajmu długoterminowego są różne dla osób fizycznych i dla przedsiębiorców (w tym JDG). 

Jakie samochody z gamy Toyota/Lexus objęte są dotacją z programu „Mój Elektryk”?

Program dofinansowuje leasing samochodu elektrycznego (zeroemisyjnego) nowego (z przebiegiem nie większym niż 50 km), który nie był przed zakupem zarejestrowany lub jest zarejestrowany przez Toyota Leasing Polska i następnie oddany w leasing.

Osoby fizyczne mogą wnioskować o dofinansowanie leasingu zakupu samochodu osobowego M1 (który ma maksymalnie 8 miejsc siedzących).

Przedsiębiorcy mogą wybierać:

 • samochody osobowe M1 (maksymalnie 8 miejsc siedzących)
 • samochody dostawcze N1 (o masie całkowitej do 3,5 tony).

Wysokość dotacji i zasady jej przyznania różnią się w zależności od wybranej kategorii samochodu.

Czy można ubiegać się o dotację na samochód z napędem hybrydowym?

Nie, dotacji podlegają jedynie samochody w pełni zeroemisyjne.

Jak zawnioskować o dotację w Toyota Leasing? Jak długo będę czekać na dotację, gdy finansuję zakup leasingiem lub leasingiem konsumenckim?

W przypadku chęci uzyskania dofinansowania do leasingu należy zgłosić się do dilera i złożyć wniosek o leasing i dotację. Po pozytywnej weryfikacji będzie można podpisać umowę o leasing i umowę dotacji. Wypłata środków nastąpi po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy.


Czas oczekiwania od wypełnienia wniosku o dotację do jej przyznania może potrwać kilka tygodni.

W jaki sposób dowiem się, czy przyznano mi dotację?

Poinformujemy Cię o przyznaniu dotacji. 

W jaki sposób otrzymam dotację?

Przyznana dotacja wpłynie na konto Toyota Leasing Polska i zostanie przekazana Klientowi w formie przelewu.

Czy opłata wstępna musi być równa wysokości dotacji?

Nie, opłata wstępna może być wyższa, przy czym różnica pokrywana jest przez Klienta.

Jak mogę zapoznać się z umową o dotację?

Wzór umowy o dotację możesz pobrać z naszej strony www tutaj

Czy umowa o dotację trwa tyle samo, co umowa leasingu?

Minimalny czas użytkowania samochodu z dotacją to 2 lata i jest to niezależne od trwania umowy leasingu.  

Czy złożenie wniosku jest bezpłatne?

Tak, złożenie wniosku o dotację jest bezpłatne.

Czy w związku z przyznaniem dotacji mam jakieś obowiązki?

Zgodnie z Umową Dotacji:
Beneficjent zobowiązuje się, że w okresie Trwałości Przedsięwzięcia Pojazd:

 1. będzie zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. będzie posiadał aktualną polisę OC i AC;
 3. będzie poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd techniczny.”

Dodatkowo, dofinasowany pojazd należy oznakować naklejką Programu „Mój Elektryk”, którą otrzymasz od Toyota Leasing wraz z instrukcją oznakowania.
 
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zdecydowałeś się na wyższą dotację z deklarowanym minimalnym przebiegiem samochodu, masz obowiązek monitorować ten przebieg. BOŚ S.A jako operator programu może skontrolować przebieg samochodu w trakcie trwania umowy i na jej zakończenie.

Czy dofinansowanie przysługuje mi, jeżeli mam już w leasingu elektryczną Toyotę albo Lexusa?

Tak, prosimy o kontakt z Dilerem w celu wypełnienia wniosku o dotację. Wysokość przyznawanych dopłat jest zgodna z zasadami programu „Mój Elektryk” i ograniczona wysokością opłaty wstępnej w umowie.

Czy muszę oznakować samochód naklejką jeśli korzystam z dotacji?

Tak, dofinasowany pojazd należy oznakować naklejką Programu „Mój Elektryk”, którą otrzymasz od Toyota Leasing.
Sugerowana lokalizacja naklejki na pojeździe:

 • tylna klapa bagażnika nad tablicą rejestracyjną,
 • tył pojazdu obok tablicy, na jej wysokości,
 • boczne przednie drzwi pojazdu po dowolnej stronie, w górnej części drzwi,
 • na przednim błotniku, w jego górnej części.
Załaduj więcej +

Produkt „EKO Leasing 100%” - to umowa leasingu operacyjnego z sumą opłat od 100,1% ceny pojazdu, opłatą wstępną w wysokości 30 % ceny pojazdu, okresem leasingu 24 miesięcy i wykupem w wysokości 16 % ceny pojazdu. Dotyczy wyłącznie modelu Toyota BZ4X z roku produkcji 2024r. Dostępny jest  w dniach: 09.04.2024 r. do 31.05.2024 lub do wyczerpania liczby w/w pojazdów. Szczegóły u autoryzowanych dilerów Toyota. Przyznanie finansowania uzależnione są od oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców.