Mężczyzna z podpisuje dokument

Pożyczka

Dopasowana do Twoich potrzeb

Wygodna pożyczka
na miarę twoich potrzeb

Weź pożyczkę na okres od 12 do 60 miesięcy. Wystarczy, że masz co najmniej sześciomiesięczną historię współpracy z Toyota Bank. Cel? Dowolny! Gwarantujemy błyskawiczne rozpatrzenie wniosku.

Elastyczność

Elastyczność

Pożyczkę dostaniesz na 12-60 miesięcy.

Komfort finansowy

Komfort finansowy

Maksymalna kwota pożyczki to aż 80 000 zł.

Swoboda

Swoboda

Cel pożyczki wybierasz samodzielnie.

Niskie oprocentowanie

Niskie oprocentowanie

Oprocentowanie to jedynie 8,4%.

Kalkulator


Reprezentatywny przykład dla Pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,39 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 7000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7644,56 zł, oprocentowanie zmienne 8,40 %, całkowity koszt kredytu 594,56 (w tym: prowizja 3,00 % (210,00zł), opłata przygotowawcza 50,00 zł, odsetki 384,56 zł.); 12 miesięcznych rat równych w wysokości 632,88 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-10-13 na reprezentatywnym przykładzie.

Informacje zawarte w kalkulatorze są to dane orientacyjne, przykładowe i mają charakter niewiążący. Kalkulator służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi rekomendacji ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia umowy kredytu lub pożyczki na zaprezentowanych warunkach. Informacja ta, w szczególności, nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i nie jest również usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Informacja jest aktualna na dzień bieżący. Kalkulator bazuje na Tabeli opłat i prowizji dla konsumentów oraz Tabeli oprocentowania dla konsumentów dostępnych na stronie www.toyotabank.pl

 

Potrzebujesz szybkich pieniędzy na samochód?

Sprawdź innowacyjny kredyt samochodowy.

Pożyczka

W jaki sposób mogę zawrzeć umowę o pożyczkę?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o pożyczkę, wniosek znajduje się na stronie internetowej banku. Po złożeniu wniosku następuje jego telefoniczne potwierdzenie przez doradcę Toyota Bank, ktróry przekazuje następnie wniosek do weryfikacji zdolności kredytowej. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej bank informuje o niej telefonicznie i dostarcza umowy pocztą.

Ile czasu muszę posiadać konto, aby otrzymać pożyczkę?

Aby wnioskować o pożyczkę należy posiadać konto w Toyota Bank minimum 6 miesięcy.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki bez dodatkowych zabezpieczeń?

Każdy wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany indywidualnie. Zachęcamy do złożenia wniosku i sprawdzenia swojej zdolności kredytowej.

W jaki sposób bank wypłaca pożyczkę?

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank wypłaca kwotę pożyczki na rachunek rozliczeniowy klienta w Toyota Bank.

Jaki jest maksymalny okres, na który można otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę można otrzymać na maksymalny okres 60 miesięcy.

Czy muszę posiadać konto w Toyota Bank, aby uzyskać pożyczkę?

Tak, o pożyczkę mogą wnioskować klienci, którzy posiadają konto w Toyota Bank minimum 6 miesięcy.

Czy jeśli jestem na liście BIK, to uzyskam pożyczkę?

Osoby znajdujące się na liście dłużników BIK nie otrzymają pozytywnej decyzji kredytowej w Toyota Bank.

Ile trwa proces przyznawania pożyczki?

Termin rozpatrywania wniosku o pożyczkę jest zależny od liczby dokumentów przekazanych do oceny zdolności kredytowej klienta i może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu dni roboczych. Dokładamy wszelkich starań, aby decyzja kredytowa została podjęta jak najszybciej.

Nie jestem w stanie spłacić pożyczki - co mam zrobić?

W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki oraz trudnej sytuacji finansowej należy wysłać do banku pisemną dyspozycję ze szczegółowym wyjaśnieniem. Bank zapozna się z korespondencją oraz ustosunkuje się do sytuacji. Pismo prosimy przesłać na adres banku.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania pożyczki?

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia na rachunek w Toyota Bank, decyzja jest podejmowana na podstawie historii rachunku. W innym razie należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju zatrudnienia, o których poinformuje doradca Toyota Bank podczas telefonicznego potwierdzenia złożenia wniosku.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jest to zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do spłaty kwoty kredytu, rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami, w umownych terminach płatności.

W jaki sposób spłacać pożyczkę?

Pożyczkę można spłacać wykonując w każdym miesiącu przelew na numer rachunku rozliczeniowego pożyczki. Wygodnym rozwiązaniem jest ustanowienie zlecenia stałego, wówczas kwota raty jest przelewana automatycznie. W przypadku posiadania konta w Toyota Bank można to zrobić przez System Bankowości Elektronicznej.

Czym jest RRSO?

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Czy muszę mieć umowę o pracę aby otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę można uzyskać na podstawie wynagrodzenia z różnych form zatrudnienia. Warunkiem jest brak zaległości na innych umowach kredytowych, brak negatywnej historii w banku oraz w Biurze Informacji Kredytowej. Szczegółowych informacji udzieli doradca Toyota Bank podczas telefonicznego potwierdzenia złożenia wniosku.

Czy mogę zawiesić spłatę rat na jakiś czas?

Prolongata, czyli zawieszenie spłat rat jest udzielana indywidualnie, ze względu na trudną sytuację finansową. Aby uzyskać prolongatę należy przesłać pisemną dyspozycję do Toyota Bank korzystając z zakładki Kontakt.

W jaki sposób pobierane są opłaty związane z udzieleniem pożyczki?

Opłaty za udzielanie pożyczki pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Opłaty są doliczane do kapitału i stanowią łączną kwotę udzielonej pożyczki.

Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem?

Klient może spłacić pożyczkę przed wyznaczonym terminem spłaty. W takim przypadku spłacana jest wartość kapitału oraz odsetek wynikających z najblizszej raty do spłaty. Zachęcamy do kontaktu z Infolinią celem wyliczenia odpowiedniej kwoty do spłaty.

Jakie są pobierane opłaty związane z obsługą pożyczki?

Informacje dotyczące opłat związanych z pożyczką dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji, zapraszamy do sprawdzenia aktualnych promocji z atrakcyjnymi ofertami.

W jaki sposób mogę zamówić dokumenty/opinie związane z pożyczką?

Dyspozycję o wydanie dokumentów, opinii czy zaświadczeń można złożyć telefonicznie lub wysyłając wiadomość z Systemu Bankowości Elektronicznej. Dyspozycje są realizowane w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Załaduj więcej +

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dodatkowe pliki

W celu przyjęcia dyspozycji bankowych dot. rachunków, depozytów lub kredytów prosimy o załączenie zeskanowanego pisma z własnoręcznym podpisem. Dozwolone formaty .jpg, .png, .pdf.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Bank Polska S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym.
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska S.A. (dalej: TBP), 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b. Kontakt z administratorem: numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@toyotabank.pl;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym TBP w procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz TBP tzw. procesorzy danych (tj. podmioty świadczące usługi z zakresu IT), jak również podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawna.
 4. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - za pośrednictwem ww. kanałów kontaktu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia przedstawienie oferty i udzielenia informacji o produktach administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PORTALU KLIENTA LEASINGOWEGO!

Na Portalu Klienta - bez konieczności kontaktowania się z Toyota Leasing, możesz:

 • sprawdzić oraz pobrać faktury i noty księgowe,
 • zapłacić faktury on-line,
 • złożyć dyspozycję do umowy,
 • zgłosić zamiar wykupu pojazdu,
 • wygenerować duplikat faktury,
 • edytować swoje dane teleadresowe,
 • uzyskać zgodę na modyfikację pojazdu,
 • uzyskać pozwolenie na użytkowanie pojazdu poza granicami kraju.

Poznaj wszystkie możliwości, które daje Portal Klienta i zacznij korzystać już dziś.

Portal Klienta

W innych sprawach zapraszamy do kontaktu z naszą Infolinią.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas:

800 900 700

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Banku.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług Banku za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody; Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwia prawidłową identyfikację osoby oraz udzielenie odpowiedzi przez TBP na przesłaną wiadomość.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Oddzwaniamy zazwyczaj w ciągu 30 minut, od poniedziałku do piątku.