Karta Kredytowa Gold

Karta Kredytowa Gold

Ekskluzywny produkt dla wymagających

  • do 56 dni bezpłatnego kredytu
  • dodatkowe serwisy assistance w cenie karty
  • bezpieczne płatności z dowolnego miejsca na świecie
Złóż wniosek

Logowanie

W jaki sposób mogę zalogować się do Systemu Bankowości Elektronicznej?

Jeśli logujesz się z użyciem tokena, podczas pierwszego logowania należy wpisać identyfikator w górnym polu i kod (numer) z klucza, 6 cyfr, w dolnym. Token należy wcześniej aktywować w Telefonicznej Obsłudze Klienta. Po podaniu prawidłowego kodu z tokena (6 cyfr) system poprosi o podanie hasła, w skład którego mogą wejść tylko litery i cyfry, bez polskich znaków oraz bez znaków specjalnych (np. przecinek, kropka itp.). Wielkie i małe litery nie są rozpoznawane. Długość hasła to minimum 4, maksymalnie 8 znaków. Po ustawieniu hasła, należy je zatwierdzić kolejnym odczytem z klucza.
Podczas kolejnego logowania należy wpisać identyfikator w górnym polu i hasło, łącznie z kodem z tokena, w dolnym polu. Na przykład, jeżeli ustanowione hasło to: 123TB9, a klucz wyświetla: 123456, to poprawne hasło i kod z klucza będzie mieć postać: 123TB9123456. Prosimy nie umieszczać w tym miejscu spacji, ani żadnego innego znaku.
UWAGA! Logowanie tokenem dostępne jest tylko do 13 września 2019 r.
Od 19 sierpnia 2019 r. do Toyota Bank można zalogować się używając aplikacji Mobilna Autoryzacja. Aby aktywować aplikację należy zadzwonić pod nr Infolinii 22 488 55 50 i zamówić hasło do aktywacji aplikacji, następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Pełna instrukcja aktywacji aplikacji mobilnej znajduje się tutaj. WAŻNE! Od 14 września 2019 r. do Toyota Bank będzie można zalogować się wyłącznie z użyciem Mobilnej Autoryzacji.

Co to jest mobilna autoryzacja?

Mobilna autoryzacja polega na zatwierdzaniu logowania i transakcji w urządzeniu mobilnym w dedykowanej do tego aplikacji. Toyota Bank udostępnia aplikację Mobilna Autoryzacja na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. Aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play i App Store. Od 14 września 2019 r. rezygnujemy z tokenów.

Od kiedy mogę logować się do banku z mobilną autoryzacją?

Aplikacja dostępna jest do pobrania już teraz w sklepach Google Play i App Store, jednak korzystać z niej będzie można od 19 sierpnia 2019 r.

Do kiedy mogę logować się tokenem lub telekodem?

Klienci nieposiadający TOKENA i logujący się do bankowości elektronicznej TELEKODEM - mogą korzystać z tej formy logowania do 18 sierpnia 2019. Od 19 sierpnia 2019 r. logowanie będzie możliwe tylko za pomocą mobilnej autoryzacji.

Klienci posiadający TOKEN - mogą korzystać z tej formy logowania do 13 września 2019. Jednakże od 19 sierpnia będzie udostępniona już możliwość zalogowania za pomocą mobilnej autoryzacji.

Obecnie nie mam tokena (loguję się telekodem) - czy będę musiał pobierać mobilną aplikację?

Tak. Od 19 sierpnia 2019 r. klienci nieposiadający dotychczas tokena będą używali Mobilnej Autoryzacji do zatwierdzania logowania do Bankowości Elektronicznej.

Czy mogę autoryzować logowanie/transakcje dwóch różnych kont z jednej aplikacji?

Tak. W aplikacji Mobilna Autoryzacja można wybrać profil (numer klienta), którego transakcje autoryzuje się w danym momencie.

Co zrobić gdy mój token stracił ważność, a nowy nie jest aktywny?

Jeśli token stracił ważność, a nowy token nie został aktywowany w Systemie Bankowości Elektronicznej, należy skontaktować się z Infolinią w celu aktywacji nowego tokena. Należy posiadać przy sobie identyfikator, telekod oraz token, w celu odczytania numeru seryjnego tokena dla poprawnej aktywacji. Prosimy o kontakt z Infolinią.
UWAGA: logowanie tokenem będzie dostępne tylko do 13 września 2019 r. Więcej szczegółów tutaj.

Gdzie znajdę numer klienta?

Numer klienta znajduje się w umowie produktu oraz na liście powitalnym od Banku.

Czy jest aplikacja mobilna poprzez którą można zalogować się na konto?

Toyota Bank w chwili obecnej nie udostępnia aplikacji mobilnej bankowości.
Dostępna jest aplikacja Mobilna Autoryzacja, która służy do zatwierdzania logowania i realizowanych w Bankowości Elektronicznej transakcji.

Jak długo jest ważny token?

Data ważności tokena jest określona na jego odwrocie.
Z dniem 14 września 2019 r. Toyota Bank rezygnuje z obsługi tokenów. Logowanie i zatwierdzanie transakcji odbywa się przez aplikację Mobilna Autoryzacja dostępną w sklepach Google Play i App Store.

Kiedy mogę logować się telekodem na stronie internetowej?

Od 19 sierpnia 2019 r. nie jest możliwe zalogowanie się do Bankowości Elektronicznej numerem telekod. Do zalogowania wymagana jest aplikacja Mobilna Autoryzacja dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Jak odblokować dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej?

W celu odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej należy skontaktować się z Infolinią banku lub wysłać dyspozycję z zakładki Kontakt.

Nie pamiętam swojego identyfikatora, co mam zrobić?

Identyfikator można odszukać na umowie produktowej lub liście powitalnym od banku. Po zalogowaniu się w kanale telefonicznym numerem karty i telekodem, doradca może udzielić informacji na temat identyfikatora. Jeżeli z różnych powodów zalogowanie w kanale telefonicznym nie jest możliwe, należy wysłać do banku dyspozycję korzystając z zakładki Kontakt.

Jak mogę zmienić hasło?

Hasło jest możliwe do zmiany po zalogowaniu się w Systemie Bankowości Elektronicznej (zakładka Dane i ustawienia). Pracownik banku może wykonać dyspozycję resetowania hasła. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią banku.

Czy mogę zmienić identyfikator klienta?

Identyfikator klienta jest nadawany przy założeniu pierwszej umowy i nie jest możliwa jego zmiana.

Czy na moją prośbę można zablokować dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej?

Zablokowanie dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej można zlecić:

1. Doradcy, kontaktując się z Infolinią.

2. Samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego. Należy skontaktować się z Infolinią i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

Infolinia

Nie pamiętam telekodu, jak go odzyskać?

Bank wysyła do klienta jednorazowy telekod SMS-em, który przy pierwszym użyciu jest zmieniany na indywidualny telekod. Zmianę tę wymusza system telefoniczny.

Jeżeli klient nie pamięta telekodu, należy skontaktować się z Infolinią w celu złożenia dyspozycji wydania nowego.

W jaki sposób zmienić telekod?

Zmianę telekodu należy wykonać samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego. Należy skontaktować się z Infolinią i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

Jak sprawdzić stan środków na rachunku bez konieczności łączenia się z konsultantem?

Stan środków na rachunku można sprawdzić samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego. Należy skontaktować się z Infolinią i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

W jaki sposób zmienić PIN do karty płatniczej?

PIN do karty płatniczej można zmienić samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego oraz w Bankowości Elektronicznej. Jeśli masz problemy z wykonaniem tej czynności w Bankowości Elektronicznej - skontaktuj się z Infolinią i wybierz odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

Jakie dane są potrzebne do logowania?

W celu korzystania z Bankowości Elektronicznej w kanale telefonicznym, konieczne jest użycie identyfikatora lub numeru karty oraz telekodu.

W jakich godzinach pracuje infolinia?

Infolinia to całodobowy Automatyczny Serwis Telefoniczny dla klientów i obsługa klientów przez doradców - godziny pracy Infolinii.

Zgubiłem kartę, infolinia jest już nieczynna, co mam zrobić?

W przypadku utraty karty należy ją niezwłocznie zastrzec, aby uniemożliwić skorzystanie z niej przez nieupoważnione osoby. W celu zastrzeżenia karty należy skontaktować się z Infolinią banku i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym. Kartę można zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jakie informacje mogę uzyskać na infolinii bez zalogowania identyfikatorem i telekodem?

Bez zalogowania w Automatycznym Serwisie Telefonicznym Infolinia udziela informacji na temat oferty banku oraz procedur.

Nie mam danych do logowania w serwisie telefonicznym - jakie są inne sposoby zweryfikowania mojej tożsamości?

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług dla Konsumentów w celu korzystania z Automatycznego Serwisu Telefonicznego konieczne jest użycie identyfikatora lub numeru karty oraz telekodu. W przypadku braku telekodu prosimy o kontakt z Infolinią.

Co mam zrobić jeśli jestem za granicą i nie mam jak się połączyć z Infolinią?

Dyspozycje/zapytania można złożyć wysyłając wiadomość z Systemu Bankowości Elektronicznej lub korzystając z zakładki Kontakt. Prosimy pamiętać, że ważne dyspozycje mogą być złożone tylko na podstawie dyspozycji pisemnej z podpisem (np. skan pisma z podpisem).

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Reklamacja może być złożona przez klienta:

1. Osobiście w siedzibie Banku ,

2. Pisemnie za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej,

3. Telefonicznie na numer Infolinii,

4. Elektronicznie poprzez internetowy kanał dostępu Systemu Bankowości Elektronicznej.

Inne

Czy można potwierdzić tożsamość przelewem z innego banku?

Toyota Bank nie udostępnia funkcjonalności w postaci potwierdzenia tożsamości przelewem. Tożsamość jest potwierdzana przez kuriera podczas podpisywania umowy o produkt.

Jak anulować przelew?

Toyota Bank nie udostępnia możliwości anulowania przelewu.

Ustawa o usługach płatniczych, która w polskim stanie prawnym obowiązuje od 24 października 2012 roku artykułem 51.1, odebrała klientowi prawo do anulowania przelewu po jego złożeniu: „Art. 51. 1. Użytkownik nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili jego otrzymania przez dostawcę płatnika.”

Niemniej jednak w Toyota Bank zawsze podchodzimy do naszych klientów w elastyczny sposób i w procesie obsługi klienta przewidujemy takie działanie.

Proces zgłaszania anulowania przelewu może nastąpić poprzez Infolinię banku – jeśli klient z odpowiednim wyprzedzeniem przekaże prośbę o anulowanie przelewu, to bank, przed wysłaniem płatności do Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), ma możliwość anulowania takiego przelewu. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że od tego momentu nie możemy zagwarantować skuteczności anulowania zleconego przelewu, z uwagi na to, że proces w swoim dalszym etapie jest już poza bezpośrednią kontrolą banku. Dodatkowo, jeśli klient zgłosi prośbę o anulowanie przelewu, a przelew został już wysłany z banku do KIR, wówczas bank może podjąć próbę pomocy klientowi i na jego wniosek skontaktować się z bankiem odbiorcy (kanałem dostępnym na rynku bankowym, stworzonym do komunikacji na linii bank - bank) prosząc o zwrot środków. Będzie to jednak tylko prośba, bez gwarancji skuteczności działania.

Jak zdefiniować przelewy?

1. Należy zalogować się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

2. Wybrać zakładkę przelewy i zlecenia.

3. Przejść do jednej z zakładek, takich jak: przelew dowolny, przelew na własne konto, przelewy zdefiniowane, czy zlecenia stałe.

Jak wykonać przelew SORBNET?

Toyota Bank posiada w swojej ofercie przelew SORBNET wyłącznie dla klientów firmowych. W przypadku chęci zlecenia przelewu SORBNET prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią.

W jakim czasie są realizowane dyspozycje?

Bank wykonuje dyspozycje płatnicze poprzez uznanie rachunku odbiorcy przelewu nie później, niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania dyspozycji płatniczej. Dyspozycję płatniczą otrzymaną w dniu niebędącym dniem roboczym lub poza godzinami dnia roboczego wskazanymi na stronie internetowej banku, uważa się za otrzymaną następnego dnia roboczego.

Jak podpisuje/akceptuje się realizowane przelewy z rachunku?

Przelewy należy akceptować w aplikacji Mobilna Autoryzacja.
Jeśli korzystasz jeszcze z tokena, należy zatwierdzać je hasłem i odczytem z tokena.
Pamiętaj, że od 14 września Toyota Bank rezygnuje z obsługi bankowości elektronicznej tokenem.

Gdzie mogę sprawdzić najnowsze stawki WIBOR?

Bank publikuje stawki WIBOR na dedykowanej stronie internetowej.

Jak zastrzec dokumenty w Banku?

Dyspozycję zastrzeżenia dokumentów należy zgłosić telefonicznie lub pisemnie. Prosimy o skorzystanie ze strony Kontakt.

Jak sprawdzić, czy dla strony został wystawiony certyfikat bezpieczeństwa?

Za każdym razem należy sprawdzać adres i bezpieczny protokół. Prosimy o weryfikację, czy w adresie występuje poprawna pisownia "https://konto.toyotabank.pl". Polecamy również zweryfikować certyfikat, w tym celu należy kliknąć w kłódkę w adresie strony.

Czy podpis elektroniczny jest akceptowany?

Bank akceptuje podpis elektroniczny, natomiast jedyna akceptowana forma kwalifikowanego podpisu elektronicznego to XAdeS.

Co w przypadku, gdy nie mogę wprowadzić swoich danych przy składaniu wniosku?

Wypełniając wniosek, aplikacja podpowiada klientowi, które pola nie zostały wypełnione poprawnie. Jeżeli jednak nadal występują problemy - należy skontaktować się z Infolinią.

Zmieniłem dowód osobisty - czy muszę poinformować o tym bank?

W przypadku zmiany dowodu osobistego należy przesłać do banku formularz aktualizacji danych osobowych wraz z kopią nowego dowodu osobistego. Druk formularza znajduje się w zakładce Dokumenty i należy go przesłać korzystając z zakładki Kontakt.

Jak zmienić adres do korespondencji?

Dyspozycję zmiany danych teleadresowych można złożyć korzystając z zakładki Kontakt, poprzez wysłanie wiadomości do Banku w Systemie Bankowości Elektronicznej, oraz podczas rozmowy z doradcą na infolinii pod numerem 801 900 700 lub 22 488 55 50

W jakich godzinach są ralizowane sesje ELIXIR w Toyota Bank?

Wychodzące sesje ELIXIR realizowane są w następujących godzinach: 8:10, 12:10, 14:40. Sesje przychodzące w godzinach: 10:30, 14:30, 16:30. 

Co zrobić, jeśli nie mam opcji wprowadzenia przelewu do ZUS i US?

W celu dokonania przelewu na US i ZUS, należy wyświetlić odpowiednie elementy menu "przelewy i zlecenia". Proszę o wybranie zakładki "dane i ustawienia" i zjechać suwakiem na sam dół. W opcji "Wyświetl elementy menu" należy zaznaczyć odbiorców: ZUS lub US i zatwierdzić. Po dokonaniu tej czynności, w zakładce "przelewy i zlecenia", będzie możliwość wybrania formularza polecenia przelewu do ZUS i US. 

W jaki sposób można złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci należy pobrać ze strony Dokumenty i złożyć pisemnie na adres banku ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, budynek Orion. Złożenie, modyfikacja oraz wycofanie dyspozycji jest bezpłatne.

Co to jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to „wskazanie przez Posiadacza osoby, której Bank wypłaci środki pieniężne z rachunku w przypadku jego śmierci, zgodnie z przepisami Prawa bankowego”.

„1. Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacona nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.

2. Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadającej na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia postępowania spadkowego, po przedłożeniu skróconego aktu zgonu Posiadacza. Jeżeli łączna kwota przypadająca tym osobom przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn (określonej odrębnymi przepisami) należy przedłożyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku.

3. W razie śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego, Bank wypłaci z tego rachunku koszty pogrzebu Posiadacza w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku osobie, która przedłoży skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, wystawione na osobę żądającą wypłaty.

4. W przypadku, jeżeli Posiadacz nie wskazał w Dyspozycji na wypadek śmierci osób uprawnionych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wypłata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedłożeniu:

  • prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulę prawomocności) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku,
  • aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z informacją o zarejestrowaniu go w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia.

5. W przypadku śmierci Posiadacza, Bank na wniosek organu emerytalno-rentowego dokona zwrotu kwoty świadczenia, które nie przysługiwało za okres po śmierci Posiadacza rachunku, o ile środki te nie zostały wypłacone przed otrzymaniem przez Bank wniosku na rzecz osób uprawnionych, o czym Bank jest zobowiązany w takim wypadku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o dokonanie zwrotu poinformować ten organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.”

W jaki sposób można złożyć dyspozycję otrzymania informacji zbiorczej o rachunkach?

Formularz dyspozycji należy pobrać ze strony Dokumenty i złożyć pisemnie na adres banku ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, budynek Orion. Za udzielenie informacji zbiorczej pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji

W jaki sposób dostarczana jest umowa?

By dostarczyć dokumenty do klienta, Toyota Bank korzysta z usług firmy kurierskiej. Kurierzy wyszkoleni są w zakresie obsługi podpisywania umowy. Po podpisaniu dokumentów dostarczane są one do Banku.

Czym jest telefoniczne potwierdzenie wniosku?

Każdy złożony wniosek potwierdzany jest podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Toyota Bank. Czas oczekiwania na kontakt zwrotny po wypełnieniu wniosku wynosi 1-2 dni robocze.

Czy Toyota Bank korzysta z systemu OGNIVO?

Toyota Bank korzysta z wymiany informacji w ramach systemu OGNIVO.

Czy Toyota Bank posiada aplikację mobilną?

W chwili obecnej Toyota Bank nie udostępnia aplikacji mobilnej. Gdy tylko aplikacja mobilna zostanie wprowadzona poinformujemy o tym naszych Klientów.
Od 19 sierpnia Bank udostępnił aplikację Mobilna Autoryzacja, która służy do akceptacji logowania i transakcji realizowanych w Bankowości Elektronicznej.