Tankuj korzyści do pełna

Korzystałem z Promocji w 2016 r. Czy muszę się ponownie rejestrować do przedłużonej Promocji?

Nie. Wszyscy uczestnicy Promocji "Tankuj korzyści do pełna" z 2016 roku mogą korzystać z Promocji bez ponownej rejestracji.

Czy akceptowane są transakcje petrol z dowolnej stacji paliw?

Tak, po spełnieniu pozostałych warunków promocji bank naliczy zwrot od wartości transakcji petrol wykonanych na dowolnej stacji paliw.

Czy promocja będzie przedłużona?

Promocja, która trwała w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 została przedłużona na cały 2017 rok. Co roku oferujemy klientom możliwość udziału w różnych promocjach związanych z Kontem Jedynym.

Czy mogę uczestniczyć jednocześnie w Promocji „Tankuj korzyści do pełna” oraz Programie lojalnościowym Toyota More?

Uczestnicy promocji „Tankuj korzyści do pełna”, którzy są też uczestnikami programu lojalnościowego Toyota More, w okresie trwania promocji nie będą otrzymywali punktów More za transakcje kartami płatniczymi.

Kiedy i jak wypłacany jest zwrot?

Zwrot jest przelewany na Konto Jedyne do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki promocji. Przelew jest opatrzony tytułem: „Premia Tankuj korzyści do pełna. Gratulujemy!”.

Mam w Toyota Bank konto inne niż Konto Jedyne. Czy też dostanę premię za płatności kartą wydaną do mojego konta?

Promocja „Tankuj korzyści do pełna” jest skierowana tylko do posiadaczy Konta Jedynego. Dodatkowo, niezależnie od liczby zawartych umów, premiowane są płatności tylko jedną karta płatniczą. Zachęcamy do założenia Konta Jedynego i korzystania z pakietu korzyści.

Czym jest średnie saldo konta oraz średnie saldo oszczędności?

Średnie saldo Konta – średnie miesięczne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie obliczone jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu.

Średnie saldo oszczędności – średnie miesięczne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na innych niż Konto Jedyne rachunkach Uczestnika Promocji w Banku (z wyjątkiem Indeksowanego Konta Oszczędnościowego) oraz na wszystkich posiadanych przez niego lokatach, obliczane jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego na tych produktach, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu.

Korzystałem z podobnej promocji w Toyota Banku zeszłym roku. Czy mogę korzystać z obecnej promocji?

Tak, promocja jest kierowana do wszystkich posiadaczy Konta Jedynego – zarówno dotychczasowych, jak i nowych. Osoby, które korzystały z Promocji w 2016 roku nie muszą się do niej ponownie rejestrować.

Dlaczego mam trzymać np. 2000 zł na nieoprocentowanym Koncie Jedynym, jeśli mogę je zdeponować np. na koncie oszczędnościowym lub małej lokacie?

Policzmy. Powiedzmy że to konto oszczędnościowe, lub lokata jest oprocentowana na 2,50% (co dla takiej kwoty to raczej rzadkość). Miesięcznie uzyskamy z tego netto ok. 3,40 zł odsetek. Te same 2000 zł trzymane w Toyota Bank na Koncie Jedynym, przy założeniu spełnienia warunku odpowiedniego salda oszczędności i samej chęci udziału w promocji „Tankuj korzyści do pełna” pozwolą komfortowo:

- spełnić warunek średniego salda na koncie, tj. min. 1000 zł

- spełnić warunek realizacji transakcji kartą (paliwo + inne) – na to przeznaczamy np. drugi 1000 zł w podziale np. 400 zł paliwo (2 tankowania), 500 zł inne zakupy, zostaje 100 zł nw. nieprzewidzianych dodatkowych transakcji jako bezpiecznik spełnienia warunku średniego salda na kocie ; )

- zarobić dodatkowe 25 zł (premia 5% od wydatków kartą na paliwo) ponieważ wszystkie warunki jej otrzymania zostały spełnione

- uniknąć opłaty za prowadzenie konta – 2,49 zł (wydatki bezgotówkowe przekroczyły kwotę min. 400 zł)

Ostatecznie, dzięki promocji „Tankuj korzyści do pełna” możemy dzięki tej samej kwocie zyskać ponad 7 razy więcej.

Czy bank wymaga systematycznego zasilania konta?

Takiego obowiązku nie ma – do otrzymania zwrotu za tankowanie wymagane jest jedynie utrzymywanie odpowiedniego salda na Koncie Jedynym, odpowiednio wysokiego salda produktów depozytowych i wykonywanie płatności kartą innych niż za paliwo. 

Czy saldo na rachunku musi być codziennie wyższe od progu zapisanego w regulaminie?

Nie ma takiej potrzeby. Bank bierze pod uwagę średnią dla całego miesiąca. Jeśli np. przez 10 dni w miesiącu saldo na Koncie Jedynym będzie wynosiło 1500 zł, a przez resztę miesiąca – 800 zł, to średnie saldo w całym okresie przekroczy 1000 zł, a więc warunek promocji zostanie spełniony.

Co się stanie, jeśli w którymś miesiącu nie spełnię warunków promocji?

Każdy miesiąc promocji jest traktowany odrębnie. Nie ma więc przeszkód, by otrzymać zwrot tylko za wybrane miesiące – te, w których spełnione będą łącznie wszystkie warunki promocji.

Ile muszę wydać na paliwo, by otrzymać maksymalną wypłatę?

Maksymalna kwota premii to 50 zł miesięcznie. Aby otrzymać całą tę kwotę, trzeba wykonać w ciągu miesiąca transakcje paliwowe o wartości 1000 zł (dla progu 5%), 833,34 zł (dla progu 6%), 625 zł (dla progu 8%) lub 500 zł (dla progu 10%). Oczywiście trzeba też spełnić wszystkie pozostałe warunki promocji, m.in. dotyczące salda na Koncie Jedynym, salda oszczędności i wartości pozostałych (a więc innych niż paliwowe) transakcji kartą.

Co to jest kod MCC?

To kod określający branżę, w której działa sprzedawca przyjmujący płatność kartą. Na podstawie kodu MCC bank będzie odróżniał transakcje petrol od pozostałych płatności kartą.

Czy dostanę zwrot od wszystkich transakcji petrol?

Zwrot naliczany będzie od sumy wartości transakcji petrol określonych kodem MCC 5172, 5541, 5542, 5983 lub 9752. Kwota zwrotu to nawet to 50 zł miesięcznie.